Jste zde

Domů

Seznam kandidátů do voleb

 konaných valnou hromadou spolku
dne 17. 3. 2018 v Praze

 

Kandidáti do výboru klubu:

Jméno                                                                navržen

Bucháčková Alena                                             výborem

Cieslarová Helena                                             výborem

Hanušová Irena                                                 výborem

Kudrnová Zdeňka                                              výborem

Kvapilová Renáta                                              výborem

Novotná Pavlína                                                výborem

Šafaříková Lenka                                               výborem

Valešová Dagmar                                              výborem

Zemanová Jana                                                 výborem

Hrdličková Kristýna                                            členy

Košina Petr                                                         členy

 

Kandidáti do Kontrolní a revizní komise:

Jméno                                                                navržen

Maršálová Irena                                                výborem

Zachrdlová Miluše                                             výborem

Frömmelová Kateřina                                        členy

 

Kandidáti do Rozhodčí a smírčí komise:

Jméno                                                                navržen

Bezvodová Naďa                                              výborem

Kučerová Iveta                                                  výborem

Urbancová Petra                                               výborem

 

Přihlášení

Přihlašovací jméno je prijmeni.j (j=první písmeno jména) a heslem pro přihlášení je Vaše klubové číslo_PJ (iniciály, nejdřív příjmení a pak jméno).