Jste zde

Domů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES  (dále jen „Nařízení“)

Klub jako správce v souladu se zákonem zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném pro výkon oprávněné činnosti Klubu a konkrétně vymezuje účel zpracování osobních údajů takto:

  • evidence členů, kdy členství je zákonný právní vztah mezi fyzickou osobou a Klubem; Klub své členy eviduje mimo jiné kvůli výběru členských příspěvků,

  • kontaktování člena při zajištění činnosti Klubu,

  • plnění jeho povinností vůči ČKS, jako střešní organizaci, vůči orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu,

  • zpracování plateb na bankovní účet.

K výše uvedenému účelu zpracovává Klub především osobní údaje v následujícím rozsahu:

  • identifikační údaje člena – jméno a příjmení, datum narození,

  • kontaktní údaje – adresa, telefon, e-mail

  • podobizny, obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy (tedy fotografie a videa), vznikající zpravidla při dokumentaci klubových akcí.

Podrobnosti najdete ve Směrnici k vedení seznamu členů a pro nakládání s osobními údaji.

Pokud nechcete, abychom zpracovávali Vaše osobní údaje, můžete požádat o ukončení členství v Klubu.

Přihlášení

Přihlašovací jméno je prijmeni.j (j=první písmeno jména) a heslem pro přihlášení je Vaše klubové číslo_PJ (iniciály, nejdřív příjmení a pak jméno).