Jste zde

Domů

Volby 2018

Valná hromada bude volit:

  • devítičlenný výbor I. CZ YTC,
  • tříčlennou kontrolní a revizní komisi,

  • tříčlennou rozhodčí a smírčí komisi.

 

Návrhy kandidátů musí být podány písemně (mailem na adresu predseda@yorkshire-club.cz)

Termín podání návrhů: 14. 2. – 28. 2. 2018.

 

Každý návrh musí obsahovat:

a)      jméno a příjmení kandidáta,

b)      datum narození,

c)      adresu bydliště,

d)      přehled kynologické činnosti kandidáta,

f)       kdo kandidáta navrhuje,

h)      souhlas navrhovaného kandidáta s kandidaturou.


 

Přihlášení

Přihlašovací jméno je prijmeni.j (j=první písmeno jména) a heslem pro přihlášení je Vaše klubové číslo_PJ (iniciály, nejdřív příjmení a pak jméno).