Jste zde

Domů

VÝBOROVÁ SCHŮZE 21.1.2017

Výbor se sešel v plánovaném termínu a projednal tyto body:

1.  Kontrola úkolů z minulé schůze

     předání pokladny - úkol trvá (p. Tvrdík, p. Mudra)

2.  Změna termínu březnové bonitace - neděle 19.3.2017

     prostory zajistí pan Tvrdík

3.  Na Valné hromadě ČMKU 25.3.2017 bude klub zastupovat paní Novotná

4.  Odsouhlasení návrhu smlouvy o poskytování chovatelského servisu pro nečleny.

     Podpisem smlouvy za klub pověřuje výbor poradce chovu.

     Zveřejnění textu smlouvy na klubovém webu zajistí paní Zemanová

5.  Nová razítka s adresou a IČ - 2 kusy zajistí paní Novotná

Přihlášení

Přihlašovací jméno je prijmeni.j (j=první písmeno jména) a heslem pro přihlášení je Vaše klubové číslo_PJ (iniciály, nejdřív příjmení a pak jméno).