Podmínky

pro zadání titulu Klubový šampión, Klubový šampión mladých a Veterán šampión

I. CZ Yorkshire terrier clubu

Titul se zadává pouze psům v majetku členů našeho klubu. Pokud vstoupí vystavovatel do klubu během roku, započítají se tituly získané od data, kdy byl zaplacen členský příspěvek.

Zadání titulu je podmíněno: účastí alespoň na jedné Klubové výstavě I. CZ Yorkshire terrier clubu;

O titul se může ucházet člen našeho klubu, který již má přiznaného Klubového šampióna jiného klubu chovatelů YT a BT.klsamp

Bodování se provádí dle bodovací tabulky. Body se při získání více ocenění nesčítají. Viz vzor v bodovací tabulce.

Získané body se zapisují do Záznamníku, který vystavovatel obdrží na požádání od členky výboru paní Novotné. Záznamník lze stáhnou též na našich stránkách. Po získání požadovaného počtu bodů vrátí vystavovatel vyplněný Záznamník společně s kopií Přílohy k Průkazu původu paní Novotné. Po překontrolování správnosti uvedených údajů bude příslušnému jedinci přiznán získaný titul.

Počet požadovaných bodů pro získání titulu je následující:

Klubový šampión mladých (záznamník)

PES 130 bodů FENA 130 bodů

Podmínka: 1 x známka výborná z MVP, NVP, nebo Klubové výstavy našeho klubu a Speciální výstavy pořádané naším klubem;

Uvedené body je třeba získat do18ti měsíců věku psa!

Klubový šampión (záznamník)

PES 200 bodů FENA 170 bodů

Podmínka: 3 x známka výborná z MVP, NVP, nebo Klubové výstavy našeho klubu a Speciální výstavy pořádané naším klubem;

Veterán šampión

Podmínka: 3 x známka výborná ve třídě veteránů, z toho alespoň 1 x na naší Klubové výstavě nebo Speciální výstavě pořádané naším klubem;

Při získání vyššího počtu bodů lze titul Klubový šampión zadat pouze jednou.

jklsampZískání titulu Klubový šampión neopravňuje k zařazení do třídy šampiónů na žádném typu výstavy.

Zápis získaného titulu do Průkazu původu provede paní Novotná. Zapisovat se bude na klubových akcích (bonitace, klubová výstava, valná hromada), nebo vystavovatel zašle Průkaz původu pí. Novotné, která provede zápis a PP vrátí majiteli zpět.

Zápis do Plemenné knihy ČKS, aby titul mohl být zapisován i do Průkazů původu štěňat oceněného jedince, si každý majitel zajistí sám na vlastní náklady.

Psi, kteří získají tento titul, budou uveřejněni v klubovém Zpravodaji a na těchto stránkách.

Tato bodovací tabulka platí od 1. ledna 2014. 

Bodovací tabulka

Výstavní hodnocení

Oblastní a Krajské výstavy

Národní výstavy

Klubové a Speciální výstavy

Mezinárodní výstavy

Velmi nadějný

3

5

5

5

Výborný 1

10

25

25

28

Výborný 2

7

22

22

25

Výborný 3

5

20

20

23

Výborný 4

3

18

18

21

Výborný

2

10

12

10

Vítěz třídy

12

 

 

 

CAJC

 

38

38

40

CAC,CWC,CACA

 

38

38

40

Res. CAC

 

30

30

35

Krajský a oblastní vítěz

18

 

 

 

CACIB, Národní vítěz

 

45

 

50

Res. CACIB

 

 

 

45

Klubový vítěz,
Vítěz speciální výstavy

 

 

45

 

BOB

 

55

55

60

BOJ

 

40

40

45

BOS   55  55  60

BIG

 

65

 

70

BIS

 

80

 

85

Účast na Evropské výstavě

 

 

 

+ 10

Účast na Světové výstavě

 

 

 

+ 15

Jak zjistíte, kolik bodů jste získali?

Postupujte podle druhu výstavy a nejvyššího dosaženého ocenění. Body se nijak nesčítají!

Příklad:

Krajská výstava

ocenění…. atd. nakonec ne 30 bodů, ale jen 18 !

Mezinárodní výstava

ocenění: výborný 1, CAC, Res. CACIB – nejvyšší ocenění je Res. CACIB = 45 bodů

U světových a evropských výstav bodujete jako u mezinárodních výstav a k nejvyššímu ocenění si připočítejte:

- Evropská výstava + 10 bodů

- Světová výstava + 15 bodů

ZPĚT