ORGÁNY KLUBU - STANOVY - ORGANIZAČNÍ ŘÁD - PŘIHLÁŠKA

I. CZ Yobostonrkshire terrier club, z.s. Klub s dlouholetou tradicí byl založen v roce 1978 jako Klub chovatelů neloveckých teriérů. Počátkem 90. let někteří členové z klubu odešli a založili 2 nové kluby - Yorkshire terrier klub chovatelů a jeho přátel a Moravskoslezský klub chovatelů Yorkshire terrierů. Současně se Klub chovatelů neloveckých terrierů přejmenoval na I.CZ Yorkshire terrier club. Jsme největším klubem v ČR a sdružujeme okolo 350 členů. Do našich řad patří také chovatelé a majitelé Boston teriérů a dokonce členové zahraniční. Mezi naše cíle patří jednak dobrý chod klubu, o který se stará především náš výbor, ve kterém pracují nejen chovatelé, ale i nadšenci obou plemen, kteří neváhají obětovat svůj volný čas, aby pro správný chod klubu vše zajistili. Pořádáme pro své členy 4x ročně bonitaci, klubové a speciální výstavy, vydáváme klubový zpravodaj na výborné úrovni. Dále vydáváme pro budoucí majitele štěňátek „Malou knížku o jorkšírovi“ a „Malou knížku o bostonovi“. Na stránce O chovu pravidelně aktualizujeme Seznam chovných psů s jejich podrobným popisem. Každé dva roky svoláváme valnou hromadu. Nejdůležitějším cílem klubu je rozvoj plemene. Snažíme se dbát na to, aby se obě plemena stále zlepšovala co se týče exteriéru, ale hlavně aby zůstala zdravá, nezatížená chorobami. K tomuto už samozřejmě přispívají všichni naši chovatelé. A ti se mohou pochlubit také vynikajícími výsledky na výstavách a to nejen na národních a mezinárodních u nás a v zahraničí, ale i na výstavách takové úrovně jako jsou výstavy evropské a světové

Informace pro členy:

1. Každý člen je povinen dodržovat Stanovy I. CZ Yorkshire terrier clubu, Organizačná řád, Bonitační řád, Chovatelský říd FCI a Zápisní řád ČMKU;York

2. Důležité informace se členové dozvídají ze Zpravodaje a samozřejmě na našich webových stránkách. Může se jednat o změny v pravidlech chovu Yorkshirských a Bostonských terrierů, termíny klubových a speciálních výstav, bonitací apod.

3. Zpravodaj vychází zpravidla během prosince a jsou v něm mimo jiné informace k platbě každoročního členského příspěvku. Termín na zaplacení členského příspěvku je stanoven do 31. ledna. Pokud do konce prosince neobdržíte Zpravodaj, obraťte se na paní Valešovou a vše dáme včas do pořádku.

4. Pokud u Vás dojde ke změně adresy, jména či telefonního čísla, ohlaste toto neprodleně na adresu paní Kudrnové. Stačí korespondenční lístek, nebo e-mailem:evidence@yorkshire-club.cz. Při styku se členy výboru klubu uvádějte vždy své klubové číslo.