Přihlášku lze stáhnout ve formátu .pdf, vyplnit a vytisknout. Naskenovanou pak spolu se skenem rodokmenu a potvrzením o platbě (350 Kč člen klubu, 600 Kč nečlen) zašlete na e-mail bonitace@yorkshire-club.cz.