Chci mít štěňátka, co pro to musím udělat?

Aneb administrativa spojená s chovem.

Fenku mohu nakrýt, jestliže:

  • úspěšně prošla bonitací a má v rodokmenu zapsáno, že je chovná
  • je jí minimálně 15 měsíců a maximálně 8 let
  • letos ještě neměla štěňátka (chovná fena smí mít vrh pouze jednou v kalendářním roce, výjimkou je krytí při následujícím hárání po císařském řezu)
  • mám registrovanou chovatelskou stanici

Jaký je postup?

Žádost o vystavení krycího listu 

Nejpozději tři týdny před plánovaným krytím pošlete svému poradci chovu „Žádost o vystavení krycího listu“ a on Vám do 15 pracovních dnů tiskopisy zašle mailem nebo poštou. Žádost musí obsahovat jméno a číslo zápisu feny, datum jejího posledního vrhu, Vaše klubové číslo, adresu pro zaslání dokumentů, návrh až tří krycích pejsků a potvrzení o zaplacení poplatku ve výši 300 Kč na účet klubu č. 1451708504/0600. Jako variabilní symbol vždy uvádějte své členské číslo!. Formulář Žádosti si můžete stáhnout na našich stránkách. Najdete zde také informace, jak dále postupovat a všechny potřebné formuláře pro zápis štěňat do plemenné knihy. Nemáte-li možnost vytisknout si formuláře z internetu, můžete o ně požádat poradce chovu. 

Poradce chovu vystaví krycí list, na kterém uvede až 3 chovné psy. Přitom respektuje výběr chovatele. Pokud má pochybnosti o výběru krycího psa chovatelem, zejména s ohledem na blízkou příbuznost nebo na zdraví, resp. existenci závažných dědičných onemocnění, konzultuje výběr krycího psa s chovatelem.

Krycí list je platný do konce následujícího kalendářního roku. Poradce chovu nevystaví pro fenu nový KL, dokud se mu předchozí nevrátí.

Nezapomeňte včas majiteli vybraného pejska zavolat a domluvit si s ním alespoň předběžný termín krytí a také podmínky krytí.

Den krytí je tady, jedeme za pejskem.york

Přesvědčte se před krytím, že vybraný pejsek prošel bonitací a jeho majitel má provedenou přeregistraci v rodokmenu (mimo zahraničního krytí).

Máte krycí list č. 1 – ten je pro majitele feny a krycí list č. 2 – pro majitele krycího pejska. Vyplníte oba krycí listy (čitelně). Při krytí předáte krycí list č. 2 majiteli krycího pejska. Majitel krycího pejska odešle krycí list poradci chovu, jehož jméno je uvedeno na krycím listě a to do 7 dnů po uskutečněném krytí. 

Mezi tiskopisy je též Dohoda o úhradě poplatku za krytí feny. Pokud ji nepoužijete, můžete dohodnutou částku za krytí napsat do poznámky na Krycím listu.

Inseminací lze krýt pouze fenu, která již odchovala štěňata po krytí přirozenou cestou. Více ZDE.

Narodila se nám štěňátka

Do 7 dnů po porodu zašlete Krycí list č. 1 - FENA svému poradci chovu poštou nebo e-mailem.

Po narození štěňat informujte o vrhu majitele krycího psa. Tím se předejde stížnostem majitelů krycích psů, že jim chovatel nehlásí, zda se štěňata narodila. Informaci zašlete majiteli psa i v případě, že fena nezabřezla, nebo potratila.

Když fena nezabřezne, odešle majitel feny svému poradci chovu krycí list č. 1 do 75 dne od nakrytí s poznámkou, že fena nezabřezla. Obdobně se postupuje v případě, že fena je po císařském řezu a štěňata uhynula, nebo fena uhynula při porodu.

Štěňátkům jsou dva týdny

Vyplněný formulář „Žádanka o čísla zápisu“ (VZOR) zašlete ve stáří 2 až 3 týdnů štěňat na adresu:

Yorkshire terrier: Český kynologický svazštěně                  

 ČMKU, Maškova 3, Praha 8, 182 53

Více zde: http://www.bostonterrierclub.cz/chov-a-kryti1/

U Pergamenky  3

170 00 Praha 7

nebo e-mailem na

vrhy@kynologie.cz

 Boston terrier:    Českomoravská kynologická unie

Maškova 3

182 53 Praha 8

Z Plemenné knihy Vám bude vrácen tiskopis s přidělenými zápisovými čísly.

Štěňátkům je 6 týdnů

Přišel čas prvního očkování a čipování. Při této příležitosti provede veterinář i kontrolu vrhu. K veterináři s sebou vezmete formulář pro Zápisový kontrolní pásek - vyplníte údaje na formuláři, veterinární lékař Vám potvrdí počet a vitalitu štěňat, zaškrtne zda mají štěňátka fontanelu a  na formulář nalepí příslušné čipy. (VZOR)

Vyplníte 2x „Přihlášku k zápisu štěňat“ a spolu s ostatními doklady odešlete svému poradci chovu. Všechny doklady musí být ORIGINÁLY! Co vše musíte poslat?

  • 2x Přihlášku k zápisu štěňat VZOR
  • Krycí list č. 1 - Fena
  • Zápisová čísla
  • Zápisový kontrolní pásek
  • Jestliže prodáváte štěně do zahraničí, přiložte ještě vyplněnou žádost o exportní PP (Formulář ke stažení) Převážet do zahraničí lze štěňata pouze očkovaná proti vzteklině (tu je možné aplikovat poprvé ve 12 týdnech věku štěněte) a po 21 denní tvorbě imunity, čili po uběhnutí minimálně 15 týdnů po narození.

Přihláška k zápisu štěňat musí být podána na plemennou knihu do 3 měsíců od narození štěňat, jinak nebudou plemennou knihou Průkazy původu vydány!

Od odeslání přihlášky k zápisu štěňat svému poradci trvá vystavení rodokmenů 6 – 8 týdnů, i s doručením chovateli.

Originál Průkazu původu feny zašlete s přihláškou při prvním vrhu – plemenná kniha na něm vyznačí přeregistraci, u dalšího vrhu již PP nezasílejte.

Žádáme chovatele, aby věnovali patřičnou pozornost vyplňování přihlášky k zápisu štěňat. Když není přihláška řádně vyplněna, nebo když nejsou přiloženy veškeré požadované přílohy, prodlužuje se doba vystavení Průkazu původu pro štěňata.

Chovatel musí do „Přihlášky k zápisu štěňat“ napsat jméno a tetovací číslo i štěněte, které uhynulo, ale bylo zažádáno o tetovací číslo. Vedle jména štěněte je nutno zapsat – uhynulo.

Fena smí být použita k chovu (datum krytí) naposledy v den dosažení stáří 8 let. Výjimku z tohoto ustanovení může udělit chovatelský klub. Asi měsíc před předpokládaným háráním musí být fena odborně vyšetřena veterinárním lékařem a to z důvodu, aby použití k chovu nebylo na úkor jejího zdravotního stavu. Zprávu o vyšetření, vystavenou veterinárním lékařem, zašlete svému poradci chovu. Poradce chovu zprávu o vyšetření přiloží k přihlášce k zápisu.

Tato výjimka je možná jen do konce kalendářního roku, ve kterém fena dosáhne věku 8 let.

Poradce chovu