Předseda a
poradce chovu (YT)

Jana Zemanová

Štichova 643, Praha 4, 149 00, tel. 607516453,
e-mail: poradce1@yorkshire-club.cz, 
predseda@yorkshire-club.cz

Místopředseda a poradce chovu  (Boston terrier)

Kristýna Hrdličková

Kruhy 31, Mohelnice nad Jizerou, 294 13,
tel. 739053959,
e-mail: 
boston@yorkshire-club.cz

Jednatel

Petr Košina

tel: 602465346
e-mail: jednatel@yorkshire-club.cz

Referent evidence členů

Zdeňka Kudrnová

Leopoldova 1681/27, Praha 11
tel. 606504872, 
e-mail: evidence@yorkshire-club.cz

Hlavní poradce chovu (Yorkshire terrier)

Lenka Šafaříková

tel. 604729146, 312240852, adresa,
e-mail: lenka.safarik@volny.cz, poradce2@yorkshire-club.cz

Ekonom

Irena Hanušová

tel. 603576826, adresa,
e-mal: 
Irena.Hanusova@seznam.cz

Tiskový referent
(Zpravodaj, facebook, kluboví šampioni)

Irena Maršálová

tel: 775342811, 
e-mail: imarsalova@email.cz

Bonitační referent

Hana Reissová

Sídliště 9. května 368, Sázava, 285 06, bonitace@yorkshire-club.cz, tel. 606236791

Výstavní referent

Karla Kolářová

e-mail: vystavy@yorkshire-club.cz

Kontrolní a revizní komise:

Předseda

Kateřina Frömmelová

tel. 775761000,

e-mail: frommelovakaterina@seznam.cz

Člen

Zdenka Kazimourová

 

Člen

Lenka Bílá

 

Rozhodčí a smírčí komise:

Člen

Gabriela Trýzubská

 

Člen

Lucie Vaňková

 

Člen

Naďa Bezvodová

tel. 495441172

Poradci chovu

Yorkshire Terrier

Hlavní poradce chovu
Severní, západní a východní Čechy a severní Morava (YT)

Lenka Šafaříková

tel. 604729146, 312240852,
e-mail: poradce2@yorkshire-club.cz

Praha, střední a jižní Čechy a jižní Morava (YT)

 Jana Zemanová

tel. 607516453, 
e-mail: poradce1@yorkshire-club.cz

Boston Terrier

Hlavní poradce chovu (BT)

Kristýna Hrdličková

tel. 739053959,
e-mail: 
boston@yorkshire-club.cz

2

 

Výborové schůze v roce 2023

21. 01. 2023          Malešický pivovar, Malešická 126/50, Praha 10

19. 03. 2023          Sportcentrum Hector, Malešická 655/59c, Praha 10

22. 04. 2023          Malešický pivovar, Malešická 126/50, Praha 10

03. 06. 2023          Malešický pivovar, Malešická 126/50, Praha 10

12. 08. 2023          Malešický pivovar, Malešická 126/50, Praha 10

21. 10. 2023          Malešický pivovar, Malešická 126/50, Praha 10

25. 11. 2023          Sportcentrum Hector, Malešická 655/59c, Praha 10