Pes musí vydržet stát ve výstavním postoji a chodit na vodítku dle pokynů rozhodčího. Vystavovatel ho musí vždy vést tak, aby byl mezi ním a rozhodčím. Pes by se měl předvádět s chutí a dobrou náladou. Některé psy totiž návštěvy výstav stresují, a ačkoliv venku běhají suverénně s ocáskem vzhůru, ve výstavním kruhu se plouží jako hromádka neštěstí. Měl by se nechat od rozhodčího prohlédnout a osahat, sáhnout si na varlata, předvést zuby, skus. Pokud pes zuby neukáže, případně rozhodčího napadá, může být z kruhu vykázán.

Na výstavní kariéru je třeba psa začít včas a důsledně připravovat. Nácvik chůze a výstavního postoje je třeba cvičit denně, spíš po kratších časových úsecích. Neodkládat nácvik na pozdější dobu, až štěně „zmoudří“, ale začít ihned po příchodu do nového domova – po krátkém období na aklimatizaci. Nejvíce se osvědčuje učení formou hry. A nezapomínejte na pochvaly a odměňování za dobře vykonanou práci.

Ne zbytečně se říká: Těžko na cvičišti, lehko na bojišti.

 

ZPĚT