Rozhodčí: Dr. Urosevic Milivoje, SRB

pes – třída mladých

STARS OF HEAVEN HARDWELL JUNIOR, SHSB/LOS 787959, 08.03.2022, V: ZUNTA’S HAIMA HARDWELL, M: ZUNTA’S HAIMA MERCEDES LUX, Chovatel : ZUBERBÜHLER LARA VANESSA, Majitel: YVONNE SPIESS _ VD1

pes – mezitřída

BELLA HELVETICA ASTOR EL EMPARADOR, SHSB/LOS 789412, 15.04.2022, V: MINI SHOP OFFSPRING, M: ZVYOZDNY STATUS ISABELLA, Chovatel: SCHMID TATJANA, Majitel: SCHMID TATJANA_ VD1

pes – třída otevřená

FINLEY ROYAL MABONDA, CMKU/YT/100185/21/23, 03.03.2021, V: ELVIS AZZARO MABONDA, M: DECLAN’S CHARISMA, Chovatel: MASKOVA DAGMAR ING., Majitel: SIROKA IVAN – Ex.1, CACA

pes –třída šampionu

ENDLESS BLISS HARTFORD, CMKU/YT/09729/20/21, 10.09.2019, V: TOY SAVOY CHICAGO, M: ENDLESS BLISS CHERRY BRANDY, Chovatel: BERSENEVA YULIA, Majitel: LUKESOVA VENDULA - Ex.1, CACA, CACIB, Crufts Qualifikation

ZVYOZDNY STATUS KARDINAL, SHSB/LOS 782527, 04.11.2020, V: ZVYOZDNY STATUS SHOW ICON, M: ZVYOZDNY STATUS FLORENCIA DE LUX, Chovatel: ZIBINA ELENA, Majitel: SCHMID TATJANA - Ex.2, R.CACA, Res.CACIB

pes – třída veteránů

GUESS DARK LUNA, SPKP 8332, 18.09.2014, V: WHISKY DARK LUNA, M: JANETTE DARK LUNA, Chovatel: KYSELOVA KARIN, Majitel: PIRKOVA NATALIA - Ex.1, CACA , VETERAN CRUFTS QUALIFICATION, BOG3, res. BIS VETERAN

fena – třída mladých

IRBI CHAMPION Z TARTU, CMKU/YT/101174/22, 25.01.2022, V: TEDDY STRIBRNY ARTEP, M: USE YOUR HEAD LIVING THE DREAM, Chovatel: STASTNA VERONIKA, Majitel: STASTNA VERONIKA – EX.1, CAJC, J-CACIB

PUPU PI DU LOVELY COMPANION, CMKU/YT/101938/22, 09.09.2022, V: ENDLESS BLISS HARTFORD, M: I LOVE YOU LOVELY COMPANION, Chovatel: STASTNA VERONIKA, Majitel: STASTNA VERONIKA- ABS

fena – mezitřída

BELLA HELVETICA AKIRA D’ETOILES, SHSB/LOS 789413, 15.04.2022, V: MINI SHOP OFFSPRING, M: ZVYOZDNY STATUS ISABELLA, Chovatel: SCHMID TATJANA, Majitel: SCHMID TATJANA – VD1

fena- třída otevřená

TRIBUTE TO QUEEN’S INNOCENT BABE, VDH/CYT 03578, 24.02.2019, V: LAS VEGAS WILD FANTASY, M: TRIBUTE TO QUEEN‘S FRENCH KISS, Chovatel: FORTE MARINA, Majitel: FORTE MARINA UND ÖLSNER GABRIELE – VD2

CONNIE BRILLIANT BON CHILLERO, CMKU/YT/09173/20, 08.06.2020, V: HARRY POTTER STRIBRNE PRANI, M: YOU ARE MARYLIN STRIBRNE PRANI, Chovatel: SPURNA ZDENKA, Majitel: SPURNA ZDENKA- Ex.1, CACA, CACIB, Crufts Qualifikation, BOS

fena – třída šampionů

TRIBUTE TO QUEEN’S JAMMY FELLOW, VDH/CYT 03675, 27.04.2020, V: SHARMNATAN’S HIGH FLYING ROCKET, M: TRIBUTE TO QUEEN’S FRENCH KISS, Chovatel: FORTE MARINA, Majitel: FORTE MARINA UND ÖLSNER GABRIELE- ABS

ZVYOZDNY STATUS ISABELLA, SHSB/LOS 780361, 20.08.2020, V: LUX-LIUREX AL CAPONE, M: ZVYOZDNY STATUS ZLATA ENJOY EVERY MOMENT, Chovatel: ZYBINA ELENA, Majitel: SCHMID TATJANA – Ex.1, CACA , Res.CACIB

Gratulujeme!

Klagenfurt