PŘÍJMY 
Příspěvky členů               130 000,00 Kč
Dotace ČKS a ČMkÚ               60 000,00 Kč
Poplatky chovu             100 000,00 Kč
Z výstav               40 000,00 Kč
Z bonitací               50 000,00 Kč
Z inzerce                 1 000,00 Kč
Celkem příjmy            381 000,00 Kč
  
VÝDAJE 
Náklady Val. hromady               35 000,00 Kč
Náklady výstav vč. mzdových               80 000,00 Kč
Náklady bonitací vč. mzdových               15 000,00 Kč
Ost. mzdové náklady               60 000,00 Kč
Odvody Fú sráž.daně               18 000,00 Kč
Nákup DHM               20 000,00 Kč
Příspěvek Den s bostonkem                 5 000,00 Kč
Náklady právního zastoupení               20 000,00 Kč
Provozní náklady             123 000,00 Kč
Bankovní poplatky                  4 000,00 Kč
Celkem výdaje             380 000,00 Kč