Celkem počáteční zůstatek 1.1.2018:   177 848,56 Kč
Bankovní účet                                                                       168 574,56   
Pokladna                  9 274,00   
    
Pohledávka - manko na pokladně  k 1.1.2017      695 362,00   
Pohledávka z účtu - os.spotřeba J.Tvrdík  14 000,00   
  
PŘÍJMY 
Příspěvky členů 135 950,00   
Dotace ČKS a ČMkÚ  74 784,00   
Poplatky chovu 111 301,00   
Z výstav  47 918,00   
Z bonitací  56 400,00   
Z inzerce       800,00   
Z prodeje brožur       580,00   
Splátka pohledávky  (J.Tvrdík)           -     
Úroky         17,76   
Celkem příjmy 427 750,76   
  
VÝDAJE 
Náklady Valné hromady 113 480,00   
Náklady výstav (vč. mzdových) 155 234,35   
Náklady bonitací (vč. mzdových)   15 450,00   
Mzdové náklady ost.   57 904,00   
Odvody Fú sráž.daně   11 467,00   
Nákup DHM   11 219,00   
Náklady právního zastoupení   28 471,00   
Provozní náklady 124 826,90   
Bankovní poplatky      3 686,00   
Celkem výdaje 521 738,25   
  
Celkem konečný zůstatek k 31.12.2018   83 861,07   
Bankovní účet   50 092,07   
Pokladna   33 769,00   
  
Fin.prostředky   83 861,07   
Pohledávka - manko na pokladně 695 362,00   
Pohledávka z účtu - os.potřeba J.Tvrdík       14 000,00   
Celkem  793 223,07