účet.stav

skut.stav

Celkem počáteční zůstatek 1.1.2017:   773.045,37

     77 683,37 Kč

 Bankovní účet                                                                      65572,37                                              

     65 572,37 Kč

 Pokladna                                                         707473,00

     12 111,00 Kč

  

 

 Pohledávka - manko na pokladně  k 1.1.2017                                            

  695 362,00 Kč

 Pohledávka z účtu -os.potřeba J.Tvrdík                                

 (30 000,00 Kč)

  

PŘÍJMY

 

Příspěvky členů  

  129 580,00 Kč

Dotace ČKS a ČMkÚ

     55 998,00 Kč

Poplatky chovu

  131 632,00 Kč

Z výstav

     38 620,00 Kč

Z bonitací

     47 900,00 Kč

Z inzerce

       2 800,00 Kč

Z prodeje brožur

           560,00 Kč

Splátka pohledávky  (J.Tvrdík)

     16 000,00 Kč

Úroky

             32,29 Kč

Celkem příjmy

  423 122,29 Kč

  

VÝDAJE

 

Náklady výstav (vč. mzdových)

  107 406,60 Kč

Náklady bonitací (vč. mzdových)

     14 710,00 Kč

Mzdové náklady ost.

     67 605,00 Kč

Odvody Fú sráž.daně

     21 188,50 Kč

Provozní náklady

  108 385,00 Kč

Bankovní poplatky

       3 662,00 Kč

Celkem výdaje

  322 957,10 Kč

  

Celkem konečný zůstatek

  177 848,56 Kč

Bankovní účet

  168 574,56 Kč

Pokladna

       9 274,00 Kč

  

SLOŽENÍ

 

Fin.prostředky

  177 848,56 Kč

Pohledávka - manko na pokladně

  695 362,00 Kč

Pohledávka z účtu - os.potřeba J.Tvrdík   

     14 000,00 Kč

Celkem

  887 210,56 Kč