Než se vydáte dobývat vavříny na mezinárodní výstavu, je lepší – pokud jste začátečníci – vyzkoušet si nejdříve výstavu oblastní či krajskou. Již tam Vám rozhodčí řekne, jaké klady či zápory Váš pejsek má a současně získáte zkušenosti s předváděním. Čím vyšší stupeň výstavy, tím vyšší jsou i nároky a požadavky rozhodčího. Rozhodně se vyplatí nějakou tu výstavu absolvovat i jako diváci – bez psa a okouknout zkušené vystavovatele.

Podle rozsahu a místa pořádání se výstavy dělí na:

  • oblastní a krajské

  • oblastní a krajské klubové

  • klubové (CAC, CAJC)

  • speciální (CAC, CAJC)

  • klubové speciální (CAC,CAJC)

  • národní (CAC, CAJC, CAC CMKU)

  • mezinárodní (CAC, CAC CMKU, CAJC, CACIB - FCI) 

     

 

Oblastní a krajské výstavy: přístupné pro plemena uvedená v propozicích. Tyto výstavy jsou organizovány podle územního rozdělení republiky. Součástí oblastních a krajských výstav mohou být speciální a klubové výstavy chovatelských klubů. V uvedeném případě se jedinci daných plemen mohou zúčastnit pouze výstavy klubové či speciální a obdržet pouze tituly a čekatelství na ní zadávaná.

 

Oblastní a krajské klubové bez zadávání čekatelství českých šampiónátů a s či bez zadávání čekatelství klubového šampiónátu.

 

Klubové výstavy: pro plemeno a klub mohou být pořádány jedním klubem v jednom kalendářním roce 2 klubové výstavy pro plemena sdružená v příslušném chovatelském klubu, se zadáváním titulu CAC a CAJC. Zadávání titulu klubový vítěz viz článek 6, písmeno c) VŘ ČMKU. Pořádání klubových výstav bez zadávání titulů CAC a CAJC toto ustanovení VŘ ČMKU neomezuje.

 

To znamená: 1x za rok klubová výastava s tituly Klubový vítěz a CAC a CAJC a 1x za rok klubová výstava s tituly CAC a CAJC, 1x z rok (pro plemeno) speciální výstava s tituly Vítěz SV a CAC a CAJC

 

Speciální výstavy se zadáváním CAC, CAJC a titulem Vítěz speciální výstavy přístupné pro všechny jedince příslušného plemene, které spadá do kompetence pořádající (spolupořádající) organizace. Speciální výstava může být současně klubovou výstavou. Pro jedno plemeno může být v jednom kalendářním roce pořádána pouze jedna speciální výstava. Takto pořádané výstavy musí být přístupné pro všechny jedince příslušných plemen, pokud splňují obecně platné podmínky.

 

Klubové speciální: je v pravomoci klubu sloučit výstavu klubovou a speciální, v takovém případě je ale možné zadávat čekatelství českých šampiónátů (CAJC, CAC, r.CAC) v každé třídě pouze 1x. Jeden pes může získat oba tituly - Klubový vítěz a Vítěz speciální výstavy.

 

Národní výstavy se zadáváním CAC, CAC ČMKU, CAJC - přístupné pro všechna plemena.

 

Mezinárodní výstavy se zadáváním CAC, CAC ČMKU, CAJC a s navržením Čekatelství mezinárodního šampiónátu krásy FCI - CACIB (dále jen CACIB) - přístupné pro všechna plemena. Tyto výstavy jsou pořádány pod záštitou FCI a platí pro ně Mezinárodní výstavní řád FCI.

 

Chovatelský klub se může domluvit s pořadatelem národní nebo mezinárodní výstavy a pořádat v jejím rámci klubovou nebo speciální výstavu. Tato výstava musí být pořádána v jiný den, než v který je na dané mezinárodní nebo národní výstavě plemeno posuzováno.

 

Co vás čeká na výstavišti? Je lepší si ráno přivstat a pořádně psa vyvenčit. Po příjezdu na výstavu projdete přejímkou psů, kde předložíte pořadatelům vstupní list a veterináři očkovací průkaz psa. Zde také obdržíte katalog a katalogové číslo. Pak si vyhledáte kruh, ve kterém budete posuzováni. Číslo kruhu bývá uvedeno ve vstupním listu. Na tabuli, která bývá většinou u kruhů umístěna, si zjistíte v rozpisu, kdy bude vaše třída posuzována. Čas do nástupu do kruhu věnujete úpravě svého psíka. Potom už čekáte, až vás vedoucí kruhu vyzve k nástupu k posuzování. 

ZPĚT