Psi by měli být schopni se rozmnožovat přirozenou cestou. Umělé oplodnění by nemělo být používáno u zvířat, která se dosud nerozmnožovala přirozenou cestou. Výjimku může udělit národní kynologická organizace, aby se zlepšilo zdraví plemene, rozšířil se genetický materiál plemene nebo fena neutrpěla újmu při krytí.

U umělého oplodnění feny musí zvěrolékař, který psovi odebral sperma, potvrdit správci plemenné knihy, ve které se budou štěňata zapisovat, že čerstvé nebo zmražené sperma psa pochází od dohodnutého psa. Dále musí majitel, eventuálně držitel, psa poskytnout majiteli feny zdarma informace uvedené v Mezinárodním chovatelském řádu F.C.I. pod článkem 8, písmena a) - g)

Náklady spojené s odebráním spermatu a provedením inseminace jdou k tíži majitele feny. Zvěrolékař, který inseminaci provádí, potvrzuje plemenné knize, že fena byla oplodněna semenem vybraného psa. V tomto osvědčení musí být uvedeno místo a doba umělého oplodnění, jméno a číslo zápisu plemenné knihy feny a jméno a adresa majitele feny.

Majitel psa, jemuž bylo odebráno semeno, je povinen majiteli feny vystavit osvědčení o krytí, dodatečně k veterinárnímu osvědčení.