1. Akce pořádané klubem12

 

a) bonitaceminimálně4x ročně
b) výstavyklubové
speciální
min. 1x ročně
minimálně 1x za 3 roky

 

2. Členské příspěvky

 

Úhrada do 31. ledna daného roku.

 

3. Poplatky

 

 

člen klubu

nečlen klubu

a)      Členský příspěvek

  380

 

b)      Zápisné

  100

 

c)      Bonitace

  350

600

d)      Krytí pes

  151

 

e)      Krycí list

  152

 

f)       Za zapsané štěně

    60

 

g)      Inzerce ve Zpravodaji - černobílá

 

 

                 celá stránka

  400

800

                 1/2 strany

  200

400

                 1/4 strany

  120

240

                 1/8 strany

    80

160

h)      Inzerce ve Zpravodaji - barevná

 

 

                 celá stránka – text + foto

1200

 

                 1/2 stránky

  700

 

ch) Brožurky –

Malá knížka o jorkšírkovi  40,-,

Malá knížka o bostonkovi  10,-

(pokud nedojde ke změně ceny ze strany tiskárny)

i)        Poskytování servisu pro nečleny klubu – jednorázově

   1500

 

 

4. Chovatelé, kteří vstoupí do dalšího klubu YT a BT musí tuto skutečnost sdělit hlavnímu poradci chovu současně s čestným prohlášením, ve kterém klubu budou provozovat chov.

5. Člen klubu, který provozuje chov v našem klubu a který se zúčastní bonitace v jiném klubu, je povinen zaslat hlavnímu poradci chovu do 14ti dnů fotokopii PP, bonitační karty a 1 fotografii bonitovaného jedince.

6. Poskytování chovatelského servisu nečlenům klubu. Tento servis bude poskytnut nečlenům klubu  po zaplacení částky viz bod 3i) a při dodržení řádu na ochranu zvířat při chovu psů a zápisního řádu – viz žádost o vystavení krycího listu pro nečleny klubu.

ZPĚT