Vážení členové klubu, milí přátelé,

Ještě jednou Vás srdečně vítám na dnešní valné hromadě.

Ráda bych se krátce zmínila o podstatných událostech, které se staly v našem klubu od poslední valné hromady.

Jak jistě víte, po loňských volbách přišla do výboru nová členka výboru paní Zdeňka Kudrnová. Od počátku se aktivně zapojila do práce v pozici jednatelky klubu a od začátku letošního roku převzala od paní Valešové též evidenci členů.

Také kontrolní a revizní komise v novém složení dobře funguje. Její předsedkyně paní Maršálová Vás s prací KRK seznámí za chvíli ve svém příspěvku.

V uplynulém roce jsme uspořádali čtyři bonitace, a dvě klubové výstavy obou plemen. Na podzimní klubové výstavě posuzovali zahraniční rozhodčí, kteří posoudili celkem 105 psů, 60 jorků a 45 bostonků Ráda bych ještě jednou poděkovala  paní Martině Pohořalé za zajištění sponzorských darů.

V letošním roce chystáme opět dvě výstavy v Mladé Boleslavi a to v květnu klubovou pro jorkšírské teriéry a speciální pro bostonské teriéry a v polovině září již tradiční klubovou pro obě plemena. Na květnovou výstavu jsme pozvali na posuzování jorků pana Františka Polehňu a bostonky posoudí pan Robert Kubeš. Na podzimní klubové výstavě slíbili posuzování dva zahraniční rozhodčí – pan Steven Webb z Velké Británie, kterého nám pro bostonky doporučil pan Košina a pan Szándor Szabó pro jorky.

Naplánovali jsme také čtyři bonitace. Dvě v Praze a dvě v Mladé Boleslavi. O bonitaci na Moravě, bohužel, nebyl zájem.

V uplynulém roce nás trošku potrápila evropská směrnice na ochranu osobních údajů – GDPR. Situaci jsme řešili s rozmyslem. Do jednotlivých dokumentů jsme doplnili souhlas s užitím osobních údajů a na web jsme umístili informaci o tom, jak s osobními údaji svých členů zacházíme. Z nadřízených organizací jsme v průběhu roku dostávali rozporuplná doporučení a návody. Až začátkem tohoto roku uveřejnila ČKS vyjádření svého právníka založené na stanovisku Úřadu pro ochranu osobních údajů, které potvrdilo, že jsme postupovali správně. Souhlasy od členů nepotřebujeme, stačí uveřejněná informace o zpracování osobních údajů.

Na závěr jsem si nechala informaci, na kterou mnozí jistě čekáte, a tou je postup řešení schodku v pokladně, který byl odhalen po předání pokladny paní Hanušové.

V rychlosti zrekapituluji pro ty, kteří nebyli na loňské VH. V únoru 2017 přivezl pan Tvrdík veškeré účetní doklady od paní Šolcové k nové ekonomce paní Hanušové. S doklady nebyla předána žádná hotovost. Když se paní Hanušové podařilo doklady roztřídit a zařadit, z výkazů zpracovaných externí účetní vyplynulo, že by na pokladně měla být hotovost ve výši cca 700 tisíc korun.

Na schůzi výboru dne 19.3.2017 byl předseda pan Tvrdík seznámen s touto skutečností. Odstoupil z funkce předsedy a podepsal dokument Uznání dluhu a splátkový kalendář. Zaplatil pouze dvě splátky. Na výzvy k zaplacení od výboru a později od právní kanceláře nereagoval.

Konzultovali jsme s právníky další postup a ve spolupráci s právní kanceláří jsme na jaře 2018 podnikli tyto kroky.

1. Podali jsme návrh na vydání EPR (elektronický platební rozkaz) na základě neplnění uznaného závazku..

Platební rozkaz byl vydán, bohužel, pan Tvrdík si ho opakovaně nevyzvedl. Bylo tedy nařízeno soudní jednání na konec listopadu – pan Tvrdík se omluvil pro nemoc. Další termín byl stanoven na 23. 1. 2019. Jednání bylo na žádost právní zástupkyně pana Tvrdíka odročeno na březen, aby měla čas seznámit se s případem.

2. Podali jsme podnět k prošetření hospodaření klubu státním zástupcem. Dosud čekáme na předvolání.

O dalším postupu vás budeme informovat na webových stránkách.

Děkuji Vám za pozornost.