Přítomni: Zemanová, Novotná, Bucháčková, Ciezlarová, Tothová, Valešová, Hanušová, Mudra
 
Omluveni: Šafaříková
 
Neomluven: Tvrdík
 
Výbor projednal tyto body:
 
1/ Zahájení
 
2/ Příprava klubové výstavy 2. 9. 2017 v Ml. Boleslavi
 
   Výstavní výbor: ředitelka - Zemanová
                           členové - Novotná, Tothová, Bucháčková, Valešová 
 
   Rozhodčí pro BT – Iuza Beradze, vedoucí kruhu p. M. Jozda
 
                      YT – Antonín Mudra, ved. kruhu, Lenka Šafaříková
 
   Poháry a sponzoring zajistí – Novotná
 
   Vstupní listy rozešle pí Urbancová
 
   Tisk katalogů a dárky pro vystavovatele - Zemanová
 
   Balíčky pro rozhodčí - Tothová
 
   Obědy objedná Novotná (25 porcí)
 
   Bonitovat po skončení výstavy bude: Mudra, Beradze
 
3/ Návrhy rozhodčích na MVP a NVP v roce 2018 odeslány v termínu
 
4/ Příjem nových členů
 
5/ Výbor bere na vědomí rozhodnutí p. Tothové k ukončení její funkce jednatelky k 31.12.2017. Paní Tothová předá v termínu veškeré písemnosti spolku a razítko. Výbor děkuje paní Tothové za dlouhodobou a spolehlivou práci pro klub.
 
6/ Výbor odsouhlasil, že paní Pohořalé odpustí výstavní poplatky za zajištění sponzorů na klubovou výstavu.  
 
Výbor se opět sejde 21. 10. 2017 v restauraci U Slámů.