Přítomni: Zemanová, Novotná, Valešová, Bucháčková, Ciezlarová, Šafaříková, Hanušová

Neomluveni: Tvrdík

1/  Zahájení

2/  Předseda Kontrolní a revizní komise písemně informoval výbor o odstoupení z funkce k 31. 12. 2017 – výbor vzal na vědomí

3/  Příprava valné hromady 17. 3. 2018 v TOP HOTELu Praha

Projednání dokumentů – jednací řád, volební řád – úkol pro předsedu: kontrola dokumentů právníkem

Stanovení termínů pro návrh delegátů členy: 14. – 28. 2. 2018

Upřesnění programu

Organizační záležitosti. Sraz výboru v 9 hod.

Výběr dárků pro účastníky VH

4/  Zakoupení notebooku a tiskárny pro bonitačního referenta v hodnotě do 10 tis. Kč – výbor souhlasí

5/  Schválení nových členů – 8 chovatelů jorků a 5 chovatelů bostonků

6/  Odsouhlasení spolupráce s AK Rabas advokáti, s.r.o.

7/  Úkol pro webmastera:

Uveřejnit na webu informace, že platby lze posílat výhradně na účet klubu nebo složenkou na adresu ekonoma, nikoli poradcům chovu.

Uveřejnit na webu informace ohledně blížící se VH.

Výbor se opět sejde 17. 3. 2018 v TOP HOTELu Praha před začátkem VH.