1. Soutěže povinné na mezinárodních a národních výstavách

 

 • Vítěz skupiny FCI (BIG)

 • Juniorský vítěz skupiny FCI (JBIG)

 • Vítěz dne (BOD)

 • Juniorský vítěz dne (JBOD

 • Vítěz výstavy (BIS)

 • Juniorský vítěz výstavy (JBIS)

 • Velká národní cena (BONB)- tato soutěž je povinná pouze na mezinárodních výstavách. V případě národních výstav rozhoduje o zařazení soutěže pořadatel výstavy.

 • Průběh soutěží a)- g) je uveden v čl.6 – Tituly, bod 2 a-g

 • Nejlepší pár psů

Pes a fena jednoho plemene, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v majetku jednoho majitele.

 • Nejlepší chovatelská skupina

Do soutěže může chovatel přihlásit minimálně tři a maximálně pět jedinců jednoho plemene pocházející z vlastního chovu, kteří pocházejí z různých spojení (min. od dvou různých otců nebo matek) a byli na výstavě posouzeni. Tito jedinci nemusí být v majetku chovatele.

 • Mladý vystavovatel (Junior Handling)

Tato soutěž je užitečnou přípravou budoucích vystavovatelů. Hodnotí se předvádění psa, proto není rozhodující kvalita předváděného psa. Soutěžící se do soutěže předem hlásí, nemusí ale uvádět psa, s kterým se soutěže zúčastní. Soutěžit se může i se psem, který nebyl na dané výstavě posouzen, ale vždy s plemenem, které je v daný den na výstavě posuzováno. V jeden výstavní den může mladý vystavovatel soutěžit pouze s jedním psem. Pravidla soutěže a systém hodnocení jsou přílohou tohoto řádu. Pořadatel je povinen připravit čísla pro označení mladých vystavovatelů a posudkové listy pro soutěž. Originál posudkového listu obdrží mladý vystavovatel, kopie zůstává pořadateli.

Rozdělení věkových kategorií:

 1. skupina 9 - 13 let

 2. skupina 13 - 17 let

Soutěže ve věkové kategorii 9-13 let se může účastnit ten, kdo nejméně jeden den před dnem konání výstavy dosáhne věku 9 let a současně v den konání výstavy nedosáhne věku 13 let.

Soutěže ve věkové kategorii 13-17 let se může účastnit ten, kdo nejméně jeden den před dnem konání výstavy dosáhne věku 13 let a současně v den konání výstavy nedosáhne věku 17 let.

 

2) Nepovinné soutěže

 • Dítě a pes

Pro děti starší 3 let a mladší 9 let za podmínek stanovených pro soutěž Mladý vystavovatel (Junior Handling).

 • Senior handling

Pro vystavovatele starší 17let za podmínek stanovených pro soutěž Mladý vystavovatel (Junior Handling).

 • Soutěž o nejlepší štěně

Do soutěže nastupují psi a feny ze třídy štěňat ocenění známkou Velmi nadějný 1

 • Soutěž o nejlepšího dorostence

Do soutěže nastupují psi a feny ze třídy dorostu ocenění známkou Velmi nadějný 1

 • Soutěž o nejlepšího veterána

Do soutěže nastupují Nejlepší veteráni plemene (BOV)

 

3) Soutěže na oblastních, krajských a kluby pořádaných výstavách

 

Pokud pořadatel klubové, speciální, oblastní nebo krajské výstavy pořádá soutěže Nejlepší mladý vystavovatel, Dítě a pes, Senior handling, Nejlepší pár psů nebo Nejlepší chovatelská skupina platí pro ně stejná pravidla jako na NV a MV

 • Soutěž o nejlepšího plemeníka

se může vypsat pouze na klubových a speciálních výstavách. Do této soutěže nastupuje plemeník nejméně s 5 potomky, kteří byli na výstavě posouzeni. Hodnotí se typ a kvalita odchovu. Plemeník nemusí být na výstavě posouzen v normální konkurenci.

 • Jiné soutěže

pořadatelé oblastních, krajských a klubových výstav mohou dle svého uvážení zařadit další soutěže. Jejich výsledky se neuvádějí v PP .

 

Podrobnější podmínky účasti, musí být uvedeny v katalogu výstavy. Je vhodné v propozicích a programu výstavy uvést i přehled všech propagačních doprovodných akcí.

 ZPĚT