Přítomni: Zemanová, Novotná, Valešová, Bucháčková, Ciezlarová, Šafaříková, Hanušová, Kudrnová, Kvapilová

1. Paní Zemanová přivítala všechny členy výboru a zahájila jednání.

2. Všechny úkoly z minulé schůze byly splněny

3. Funkce stávajících členů výboru zůstávají stejné. Nový člen klubu p. Kvapilová bude vykonávat funkci poradce chovu pro BT a p. Kudrnová funkci  jednatele klubu.

4. Všemi osmi hlasy byla předsedou klubu zvolena p. Zemanová.

5. Klubová výstava Ml. Boleslav 8.5. - Zajištění pohárů a sponzoring p. Novotná. Rozhodčí pro YT p. Tichá a rozhodčí pro BT p. Grzegorz Robak .

6. Bonitaci YT provede  p. Tichá. Úkol pro p. Novotnou je koupit váhu, která bude použita při bonitacích. Nefunkční stará váha bude vyřazena z evidence.

7. Vzhledem k nákladům na bonitaci se výbor rozhodl, že bonitace v Ostravě by se měla konat při přihlášení nejméně 5 psů .

8. P. Zemanová  přednesla zprávu o kontrole majetku a stavu pokladny ke dni 29.3.2018, vyhotovený předsedou KRK p. Maršálovou. Výbor vzal na vědomí výsledek kontroly.  Předseka KRK  vyzve pana Tvrdíka k vrácení  majetku, který za své působení ve výboru klubu převzal a dosud nevrátil.

9. Ostatní

a) Modem pro p. Bucháčkovou byl pořízen a je již vyřízeno jeho připojení.

b) Nabídka spolupráce s internetovým kynologickým magazínem eCanis byla výborem schválena. Jedná se o výměnu bannerů na webových stránkách

c) Informace ze schůzky chovatelských klubů pořádané ČMKU:

Paní Novotná informovala výbor o schůzce chovatelských klubů, kde náš klub zastupovala. Na schůzce byl kladen důraz na ochranu osobních údajů členů klubu a vystavovatelů, obzvlášť v souvislosti s novým evropským nařízení GPR. Dále byla na programu zajímavá přednáška o DKK a DLK. Další část setkání byla věnována prezentaci systému Dogoffice – aplikace pro výstavy.

10.  Schválení nových členů klubu : 10 BT a 7 YT. Stav k 11.4.2018 je 187 YT a 99 BT. Celkem 286 členů

Výbor se opět sejde 8. 5. 2018 v Mladé Boleslavi.