Přítomni: Zemanová, Novotná, Valešová, Ciezlarová, Šafaříková, Hanušová, Kudrnová, Kvapilová

Omluveni: Bucháčková

1. Paní Zemanová přivítala všechny členy výboru a zahájila jednání.

2. Všechny úkoly z minulé schůze souvisely s přípravou Klubové výstavy a byly splněny

3. Postup řešení schodku v pokladně – stále beze změny, právník informoval výbor o vydání elektronického platebního rozkazu a o tom, že si jej pan Tvrdík opakovaně nepřevzal

4. Příprava klubové výstavy – vedoucí kruhu a zapisovatelé se znalostí cizího jazyka jsou zajištěni.

    Byl upřesněn počet obědů – objedná Zemanová

    Rozdělení činností při výstavě.

    Příprava výstavních kruhů – pátek 14. 9. od 12:30 – Kudrnová, Novotná, Zemanová

5. Příprava bonitace v M.B.

    Bonitace bude zahájena v 11 hodin, bonitovat budou p. Mudra a p. Kučera.

6. Příjem nových členů. Ke 2. 9. 2018 evidujeme 310 členů, 199 YT a 111 BT.

7. Návrhy rozhodčích na MVP a NVP pro rok 2019 byly odeslány v termínu.

   Pro klubovou výstavu jorkšírských teriérů 8. 5. 2019 výbor schválil rozhodčího p. Polehňu, pro speciální výstavu bostonských teriérů 8. 5. 2019 p. Kubeše.

8. ostatní

  a) P. Hanušová předala informaci o stavu financí na klubovém b.účtu – 214 383,99Kč a pokladní hotovosti – 2 306.- Kč /založeno/.

  b) Návrh p. Novotné objednat pro klubové vítěze skleněné plakety byl schválen všemi přítomnými členy.

  c) Úkol pro p. Hanušovou:

    Připravit potřebné Dohody o provedení práce.

    Požádat paní Urbancovou o upomínky zjištěných nedoplatků některých vystavovatelů.

 

Výbor se opět sejde 20. 10. 2018.