Výbor se mimořádně sešel a projednal:

  1. Dokumenty schválené Valnou horomadou se zobrazují na webových stránkách klubu, stejně jako zápis a usnesení z VH.
  2. Jeden originál nových Stanov bude zaslán k Městskému soudu - zajistí Zemanová;
  3. Příprava na klubovou výstavu 8.5.2016 v Mladé Boleslavi - přihlášeno 19 YT a 17 BT;
  4. Zajištění organizace bonitace 8.5.2016 v Ml. Boleslavi;
  5. Přijímání nových členů;
  6. Schválení Směrnice k vedení seznamu členů a pro nakládání s osobními údaji
  7. Projednání návrhu na jmenování druhého poradce chovu pro plemeno boston terrier - k dořešení na červnové schůzi;
  8. Příprava na sjednocení webových stránek - úkol na červnovou schůzi;
  9. Výbor rozhodl, že titul "Klubový vítěz" na našich klubových výstavách může získat pouze člen našeho klubu.