Přítomni: Zemanová, Novotná, Valešová, Bucháčková, Ciezlarová, Šafaříková, Hanušová, Kudrnová

Omluveni: Kvapilová

1. Paní Zemanová přivítala všechny členy výboru a zahájila jednání.

2. Všechny úkoly z minulé schůze byly splněny

3. GDPR - shromažďujeme pouze osobní údaje, které jsou nezbytně nutné pro fungování klubu. Doklady, kde členové uvádějí své osobní údaje, obsahují souhlas s jejich užitím, popř. zveřejněním.

    Majitelé chovných psů mohou požádat o uveřejnění jimi zvolených osobních údajů na webu v seznamu chovných psů.

    Stávající Směrnice k vedení seznamu členů a pro nakládání s osobními údaji byla doplněna o text, týkající se GDPR.

    Úkol pro webmastera: zveřejnit na webu informaci o zpracování osobních údajů.

4. Výzva předsedkyně KRK k vrácení hmotného majetku, směrovaná panu Tvrdíkovi se vrátila zpět nepřevzatá.

5. Předsedkyně informovala výbor o postupu ve věci schodku v pokladně. Na Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 5 byl podán podnět k prošetření. Soud, bonužel, zamítl naši žádost na osvobození od poplatku  a po zaplacení částky cca 28 tis. Kč bude panu Tvrdíkovi zaslán platební rozkaz na dlužnou částku.

6. Bonitace v Ostravě byla zrušena pro nezájem chovatelů. Přihlásili se jen dva jorci a dva bostonci.

7. Příprava klubové výstavy

    Paní Šafaříková domluví s rozhodčím pro YT finanční podmínky.

    Paní Zemanová zajistí vedoucího kruhu a zapisovatelku se znalostí němčiny.

    Paní Novotná s paní Kudrnovou vyberou a zajistí poháry pro 1.-4. místo v každé třídě + BOB, BOS, BOJ, BOV. 

    Bonitovat bude pan Mudra (YT) a pan Kučera (BT) 

8. K datu členské schůze bylo přijato 6 nových členů. Klub má celkem 299 členů, z toho 192 YT a 107 BT.

9. P. Hanušová informovala výbor o stavu financí - na účtu klubu - 199.317 Kč, v pokladně 15.424 Kč.

10. Výbor projednal návrh pana Košiny na posuzování bostonků na klubové výstavě v roce 2019 - anglický rozhodčí pan Steven Webb. Výbor souhlasí za podmínky, že pan Košina s panem Webbem domluví veškeré podmínky a po dobu jeho pobytu se o něj postará.

11. Paní Novotná předala potvrzenou objednávku výstavních prostor v Mladé Boleslavi na rok 2019 (8.5. KLV YT a Spec.V BT, 14.9. KLV BT a YT) 

Výbor se opět sejde 1. 9. 2018.