Přítomni: Zemanová, Valešová, Bucháčková, Ciezlarová, Šafaříková, Hanušová, Mudra

Omluveni: Tvrdík, Novotná, Tothová,

Výbor projednal tyto body:

1/ Zahájení

2/ Kontrola úkolů z březnové schůze

   Zápis změny do spolkového rejstříku – splněno

   Členská základna předána ČKS v termínu. K 31.12.2016 měl náš klub 316 členů z toho 213 YT a 103 BT

3/ Příprava klubové výstavy 2. 9. 2017 v Ml. Boleslavi

   Přípravou klubové výstavy výbor pověřil paní Petru Urbancovou, paní Hanušová připraví DPP

   Rozhodčí pro BT – Iuza Beradze

                      YT – František Polehňa

   Poháry a sponzoring zajistí – Novotná

   Dogoffice – výstavu založí Zemanová

   Bonitovat bude: Mudra, Tvrdík

4/ Termíny klubových výstav na rok 2018

  • 8.5.2018 Mladá Boleslav (Kl.V bez CAC)

  • 15.9.2018 Mladá Boleslav (Kl. V + CAC)

5/ Paní Šafaříková připraví do 31.7. návrh rozhodčích na NVP a MVP 2018

6/ Příjem nových členů

7/ Portrét chovatele do letošního Zpravodaje – výbor odsouhlasil návrh na paní MVDr. Renatu Kvapilovou.

8/ Archiv účetních dokladů bez ročních výstupů a DP r. 2003-5 byl skartován, r. 2006-11 byl převezen na ČKS

Výbor se opět sejde 20. 8. 2017 v restauraci U Slámů.