Místo konání: Restaurace U Slámů, Starostrašnická, Praha 10 Datum a čas: sobota 18.11.2020 v 11 hodin.

Přítomni: Zemanová, Novotná, Hanušová, Kudrnová, Valešová, Šafaříková, Cieslarová, Šafaříková, Hrdličková

Omluvena: Kvapilová

 

Výbor přivítal nového člena, paní Kristýnu Hrdličkovou

 

Bod č. 1

Úkoly z minulé schůze byly splněny.

Bod č. 2

2/1 Klub obdržel dotaci ČKS ve výši 20 000.- Kč

2/1 Návrh ČKS o změně vzhledu PP (velikost A4) byl výborem schválen

2/2 Změna termínu MVP Praha. Nový termín je 10.-11.4.2020

Bod č. 3

Prezence na valné hromadě bude od 9. 00 hod. Výbor se sejde v 8.30 hod. Zprávy přednesou hlavní poradci chovu YT a BT, ekonom, předseda klubu a předsedkyně KRK.

Bod č. 4

Návrh na změnu organizačního řádu - členské příspěvky pro zahraniční členy budou 20 EUR. Ke schválení VH

Bod č. 5

P. Hanušová předložila finanční plán na rok 2020 a 2021. Ke schválení VH. Založen

P. Zemanová předložila plán práce klubu na rok 2020 a 2021. Ke schválení VH. Založen

Bod č. 6

Výbor přijal 5 nových členů, 2 YT a 3 BT, 3 YT a 1 BT ukončili členství v klubu. Náš klub má celkem 316 členů. Z toho 204 YT a 112 BT.

Bod č. 7

7/1 Rozhodčím na bonitaci při VH bude pan Antonín Mudra

7/2 Výbor projednal termín speciální výstavy pro bostony v roce 2021 – 8.5.2021 v Ml. Boleslavi.

7/3 Návrh výboru na zrušení poplatku za štěňata od roku 2021 – ke schválení VH

7/4 Návrh výboru na sjednocení poplatku za krytí pes + fena. Výše poplatku navrhuje spolu na 300,. Kč. Ke schválení VH

Bod č. 8 Výbor schválil přeprogramování klubového webu, pro jeho poruchovost.

Bod č.9 Výbor schválil účast YT na MR v obedience teriérů na rok 2020.