Výbor se sešel v plném počtu a projednal tyto body:

1/ Zahájení - kontrola úkolů z minulé schůze - splněno

2/ Příprava speciální výstavy 8. 5. 2017 v Ml. Boleslavi

    Poháry zajistí – Novotná

    Bonitovat bude: p. Mudra, Tvrdík, (Puchálková)

3/ Odstoupení Jakuba Tvrdíka z funkce předsedy výboru klubu. Výbor vzal na vědomí.

4/ Volba nového předsedy klubu – výbor zvolil Janu Zemanovou do funkce předsedkyně výboru klubu

Hlasování:  Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 1

    Zápis změny do spolkového rejstříku zajistí Zemanová

5/ Změna hlavního poradce chovu. Výbor schválil návrh pí Novotné, aby byla hlavnim poradcem chovu jmenována paní Šafaříková.

Hlasování:  Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 1

6/ Informace paní Hanušové o předání a stavu agend ekonoma (pokladníka)

7/ Uzavření dohody o pracovní činnosti na funkci ekonoma

    Úkol pro ekonoma – aktualizovat finanční plán na rok 2017, termín červen 2017

8/ Aktualizace nastavení pravidel provozu pokladny

9/ Inventarizace a protokolární vyřazení DDHM

10/ Informace - Pes přítel člověka připravuje portrét plemene jorkšírský teriér – vyjde koncem dubna

                          - 14.5.2017 pořádá Royal Canin Den s jorkšírem, informaci zveřejníme na webu