Výbor se sešel v náhradním termínu a projednal tyto body:

1.  Příprava na klubovou výstavu 3.9.2016 v Mladé Boleslavi

  • upřesnění funkcí pořadatelů
  • poháry pro vítěze zajištěny - pí. Novotná
  • zajištění sponzor. daru od fy BRIT a GIOM - pí Novotná
  • zakoupení dárk. balíčků pro děti - pí Tothová
  • zakoupení drobných dárků pro vystavovatele - pí. Zemanová
  • obědy zajistí pí Cieslarová
  • sraz na výstavišti v 7:30

2.  Termíny výstav pořádaných I. CZ YTC na rok 2017 - zajistí pan Tvrdík

  • Speciální výstavy obou plemen - 8.5.2017 Ml. Boleslav
  • Klubová výstava - 2.9.2017 Ml. Boleslav

3.  Návrh rozhodčích na mezinárodní a národní výstavy konané v ČR v roce 2017 - připravila pí Šafaříková a Zemanová

4.  Změna na pozici ekonoma klubu. Paní Šolcová končí ve výboru ze zdravotních důvodů. Výbor kooptuje paní Irenu Hanušovou, která převezme agendu ekonoma. Předání agend dojedná pan Tvrdík ve spolupráci s panem Mudrou.

3.  Přijímání nových členů