Výbor se sešel v plánovaném termínu a projednal tyto body:

1.  Kontrola úkolů z minulé schůze

  • předání pokladny - úkol trvá (p. Tvrdík, p. Mudra)

2.  Zhodnocení Klubové výstavy, konané 3.9.2016 v Ml. Boleslavi

3.  Přivítání nové členky výboru paní Ireny Hanušové

4.  Zajištění organizace bonitace 26.11.2016 ve Sportcentu Hector, Praha 3

  • rozhodčí – Jakub Tvrdík a Antonín Mudra

5.  Projednání návrhu nového místa na bonitace v Praze (prostory v Hectoru jsou nám malé) - k dořešení na příští schůzi

6.  Přijímání nových členů;

7.  Diskuze o prevenci výskytu luxace pately v odchovech - závěrem je doporučení kontroly patel u chovných jedinců