Přítomni: Zemanová, Novotná, Hanušová, Kudrnová, Valešová, Šafaříková, Kvapilová, Hrdličková, Reissová

Omluveni:

Bod č. 1    Vyúčtování výdajů členů výboru od poslední schůze.

Bod č. 2    Informace o dubnové bonitaci a projednání odvolání paní Matouškové.

                 Paní Matoušková se odvolala k výboru klubu proti výsledku bonitace fenky YT You Brig me Joy Stříbrné přání a doložila lékařskou zprávu. Protože bonitace nebyla dokončena, výbor pozve paní Matouškovou na příští bonitaci.

Bod č. 3   Příprava výstavy a bonitace 13.6.2021

                Je přihlášeno 27 BT a 37 YT. Výstavu zpracovává paní Urbancová, zajistí tisk katalogů. Vedoucí kruhu bude paní Hrdličková u bostonků a paní Zemanová u jorků. Zapisovatele zajistí Interdog. Paní Novotná zajistí poháry, ceny a dárek pro vystavovatele. Bonitace začne po skončení posuzování se stejnými rozhodčími.

Bod č. 4   Co s Valnou hromadou 2021?

                Výbor diskutoval o termínu VH, která se kvůli vládním opatřením nemohla uskutečnit v minulém ani na jaře letošního roku. Dospěl k názoru, že Valnou hromadu uspořádáme až na začátku roku 2022. Bude to volební VH.

Bod č. 5   Výbor se shodl na zrušení výborové schůze v termínu 19.6.2021, výbor se opět sejde koncem srpna.

Bod č. 6   Novinky v legislativě

                Od 1.2.2021 jsou všichni chovatelé povinni vést Evidenční list vrhu a jeho kopie předávat novým majitelům štěňat.

                Od 1.4.2021 platí nový Zápisní řád ČMKU.

Bod č. 7   Od poslední výborové schůze bylo do klubu přijato 21 YT a 26 BT. Zrušeno členství 37 YT a 32 BT. Klub má celkem 292 členů, z toho 181 YT a 111 BT.

Bod č. 8   Autor knihy „ Příručka zodpovědného chovatele “, pan Evžen Korec, zaslal svou knihu klubu na ukázku a zvážení možné koupě.

Při výborové schůzi, byla provedena paní Frömmelovou kontrola pokladny, b. účtu a peněžního deníku. Výsledek kontroly: vše bez závad.