Výbor se sešel v plánovaném termínu a projednal tyto body:

1.  Kontrola úkolů z minulé schůze

     předání pokladny - úkol trvá (p. Tvrdík, p. Mudra)

2.  Projednání plánu práce na rok 2017 – p. Tvrdík

3.  Příprava Zpravodaje

  • zprávy členů výboru nutno dodat paní Valešové do 10.12.
  • tisk zajistí p. Tvrdík
  • distribuci zajistí pí. Bucháčková

4.  Malá knížka o jorkšírkovi a o bostonkovi – pro malý zájem chovatelů výbor rozhodl, že nebude objednávat

     další dotisk. Text brožurek zveřejníme na webových stránkách klubu.

5.  Výbor se dohodl na zrušení povinného fotografování psů při bonitacích.

6.  Přijímání nových členů

7.  Na návrh pí Valešové výbor souhlasí, aby s přípravou Spec. výstavy a Klub. výstavy v roce 2017 pomohla

     výboru paní Petra Urbancová.