Přítomni: Zemanová, Novotná, Hanušová, Kudrnová, Valešová, Šafaříková, Kvapilová,  Hrdličková

Omluvena:  Cieslarová,

Bod č.1     Závěry ze schůzky zástupců klubů brachycefalických plemen (zaslat na ČMKU vyjádření klubů do 31.8.2020).

Bod č. 2    Návrh rozhodčích pro rok 2021 byl odeslán pořadatelům výstav, termíny klubových výstav a spciální výstavy BT byly nahlášeny na ČMKU.

Bod č.3     Příprava klubové výstavy.

Na výstavě budou vyhlášeni Kluboví šampioni. Zapisovatelé jsou zajištěni. Vedoucí kruhu pro YT bude paní Šafaříková a pro BT paní Novotná. Poháry, ceny a dárky pro vystavovatele jsou objednány. Oceněno bude 1. až 4. pořadí

Příprava výstavy na místě v pátek 4.9 od 13 hod..

Bod č.4     Klubové výstavy v Náměšti se zúčastní za YT p. Zemanová, Šafaříková, Kudrnová a Valešová.

Bod č.5     Naše pohledávky za panem Tvrdíkem jsou splácené buď pozdě, nebo vůbec. Řešení bude projednané s právníkem.

Bod č.6     Statistika plemenné knihy ČKS – klubu byla zaslaná částka 19 450.-Kč.

Bod č.7     Výbor schválil přijetí 18 nových členů, z toho 8 YT a 10 BT. Klub má celkem 293 členů a to 187 YT a 106 BT.

Bod č.8

  • Při výborové schůzi byla provedena p.Maršálovou a p. Frömelovou kontrola financí klubu. 
  • Výbor klubu se shodl na termínu VH a to  na 21.11.2020. Při Valné hromadě bude bonitace. Datum další VH  je rok 2022.
  • Úkol : Po výborové schůzi 17.10  budou rozeslány pozvánky na VH.

Vypracovala :       Zdeňka Kudrnová ( jednatel)