Z důvodu zákazu shromažďování osob při nouzovém stavu vyhlášeném vládou kvůli pandemii coronaviru byly body uvedené v zápisu projednány korespondenčně.

1) Pan Jakub Kadlec požádal klub o souhlas s rozšířením aprobace rozhodčího na plemeno BT - schváleno

2) VH spolku, která musela být zrušena kvůli nouzovému stavu proběhne koncem tohoto roku. Termín bude ještě upřesněn.

3) EET – podle informace od paní Hanušové se další vlna EET týká i chovatelů psů. Další vlna měla být spuštěna 1.5.2020, kvůli mimořádné situaci byla odložena zatím cca o tři měsíce.

Úkol: uveřejnit informaci o EET na webových stránkách - Zemanová

4) DPPO za rok 2019 bylo odesláno v termínu.

Příjmy 481 302 Kč

Výdaje 338 283 Kč

Rozdíl 144 419 Kč

5) Jakub Tvrdík požádal výbor o odložení splátek kvůli nemožnosti podnikání v turismu, výbor rozhodl o dočasném snížení splátek ze 6 tisíc Kč na 3 tisíce Kč na dobu maximálně 6 měsíců.

6) Novela zápisního řádu ČMKU – od ČKS jsme obdrželi k připomínkování návrh novely zápisního řádu ČMKU. Výbor vzal na vědomí, bez připomínek.

7) Členská základna předána na ČKS v termínu. Členské příspěvky uhrazeny. Počet členů k 31.12.2019 – 315 (205 YT + 110 BT).

8) Speciální výstava YT v Náměšti– změna termínu na neděli 27.9.2020

9) Bonitace se uskuteční v sobotu 6.6.2020 od 10 hodin na cvičišti v Praze Braníku. Zajištěni rozhodčí p. Kučera pro BT a pan Kubeš pro YT. K bonitaci budou připuštěni jen přihlášení jedinci. Všechny platby předem na účet. Účastníkům bude předem oznámen čas, kdy se mají dostavit.

10) Výbor schválil příjem 9 nových členů, 7 YT a 2 BT , 36 YT a 25 BT ukončilo členství v klubu. Náš klub má celkem 264 členů, z toho 175 YT a 89 BT