Přítomni: Zemanová, Novotná, Hanušová, Kudrnová, Valešová, Šafaříková, Cieslarová, Kvapilová, Hrdličková

Bod č.1     Speciální výstava v Náměšti na Moravě byla přesunuta na 27.9.2020

Bod č.2     Hlavní poradkyně chovu bostonských terierů informovala členy výboru o nadcházející schůzce klubů, zastřešujících brachycefalická plemena. Důvodem této schůzky jsou přijatá opatření pro některá krátkolebá plemena v Holansku, kdy je zakázán jejich zápis do plemenné knihy. Cílem je změnit utváření hlavy a to připařováním jiných plemen.

Bod č.3     Výbor odsouhlasil zpřesnění pravidel k přijetí psa, či feny k bonitaci. Žádost o bonitaci musí být zaslaná do vyhlášené uzávěrky, spolu s dokladem o úhradě. Po uzávěrce již nebude možné se k bonitaci přihlásit.

Bod č. 4    Výbor se dohodl, že se Valná hromada bude konat začátkem prosince 2020 spolu s bonitací. Přesný datum bude ještě upřesněn.

Bod č.5     Klubová výstava se bude konat 5.9.2020 v MB, spolu s bonitací. Rozhodčí za  obě akce bude  pro  YT pan Antonín Mudra,  pro BT pan Otakar Vondrouš

Bod č.6     Od minulé schůze bylo přijato do klubu 7 BT a 4 YT. Celkem máme 275 členů, z toho 179 YT a 96 BT

Bod č. 7    Ostatní

  • Výbor odsouhlasil nákup jedné čtečky čipů
  • Stav hotovosti k 5.6.2020 je 20 825.-Kč a stav BÚ je 368 719,42 Kč. Info p. Hanušová.
  • Předsedkyní byl předán k založení  - Dodatek ke smlouvě o vedení plemenné knihy, týkající se změny formátu  (A4) průkazů původu.

Vypracovala:  Zdeňka Kudrnová ( jednatel )