(z důvodu vládních hygienických opatření proběhla elektronicky)

Přítomni: Zemanová, Novotná, Hanušová, Kudrnová, Valešová, Šafaříková, Kvapilová, Hrdličková, Cieslarová

Bod č.1 Výbor vzal na vědomí zprávu o průběhu speciální výstavy YT a bonitace v Náměšti na Hané. Výbor odsouhlasil odměnu 1.000 Kč za práci na výstavě Janě Zemanové.

Bod č. 2 Pan Tvrdík opět nesplácí svůj dluh. Podle informace od naší právničky byla urgence panu Tvrdíkovi zaslána začátkem října2020.

Bod č. 3 Problém, který se znovu objevil při zářijové bonitaci s ocáskem u bostonka. Výbor spolu s poradcem chovu pro BT zpracuje materiál pro zájemce o bonitaci, který jasně a srozumitelně popíše, co majitele psa při bonitaci čeká a jak se bude postupovat při zjištění vad – posouzení vet. lékařem, rtg apod. tyto informace budou umístěny na klubovém webu.

Bod č. 4 Všechny změny ve výboru byly schváleny.

Paní Cieslarová požádala výbor o uvolnění z činnosti člena výboru. Návrh: uvolnit p. Cieslarovou ke konci roku a kooptovat do výboru p.Hanu Reissovou, též chovatelku YT. Převezme agendu bonitačního referenta.

Paní Novotná chce ukončit ke konci roku činnost poradce chovu pro BT. Návrh: zůstane nadále místopředsedkyní klubu a převezme si klubové šampiony BT i YT.

Návrh: funkci poradce chovu BT převezme od nového roku Kristýna Hrdličková.

MVDr. Renata Kvapilová bude i nadále členkou výboru. Návrh : upravit název její pozice ve výboru z poradce chovu na poradce v oblasti zdraví psů.

Návrh paní Hrdličkové, aby byli stanoveni dva poradci chovu pro BT, výbor neschválil proto, že v současné sestavě výboru toto není možné. Toto bude řešeno až po volbách v roce 2022.

Bod č. 5 Předsedkyně vyzvala členy výboru k zaslání svých příspěvků do klubového Zpravodaje p.Valešové a to nejpozději do 10. listopadu. Rozhovor bude letos s Kristýnou Hrdličkovou.

Bod č. 6 Další bonitace je schválena na 29.11.2020. Rozhodčí pro YT bude p. Mudra a pro BT p. Kučera. Na klubovém webu byl změněn termín bonitace. Uskuteční se, pokud nám to hygienické předpisy dovolí.

Bod č. 7 Výbor schválil 3 nové členy, z toho 2 YT a 1 BT. Klub má celkem 296 členů, z toho 189 YT a 107 BT.

Bod č. 8 Předsedkyně informovala členy výboru o intenzivní práci na dokončení nového webu. Přechod na nový web předpokládá do konce října.

Bod č. 9 Výbor projednal sjednocení chovatelských poplatků. Místo stávajících plateb 152 Kč za krycí list, 151 Kč za krytí psem a 60 Kč za každé zapsané štěně, jediný poplatek ve výši 300 Kč hrazený chovatelem spolu s žádostí o vystavení krycího listu. Od 1.1.2021 bude nedílnou součástí žádosti o krycí list potvrzení o zaplacení částky 300 Kč. Změnu organizačního řádu předloží výbor ke schválení nejbližší VH.

Bod č. 10 Zůstatek na BÚ klubu je ke dni 22.10.2020 částka 347 276.50 Kč a pokladny klubu částka 12 351.- Kč.

Vypracovala : Zdeňka Kudrnová, jednatel