Schůze proběhla korespondenčně.

Program

1. Příprava zpravodaje

2. Příprava bonitace 27.11.2021

3. Plán práce 2022

4. Příjem nových členů

 

Bod č.1 Příspěvky členů výboru: zpráva předsedy klubu, poradců chovu, ekonomky, bonitačního referenta a výstavního referenta je potřeba doručit paní Valešové do konce října. Letos vyhotoví profil chovatele p.Hana Reissová.

 

Bod č.2 Pro bonitaci jsou již zajištěny prostory ve sportcentru Hector. Zatím byl osloven rozhodčí pan A. Mudra, případně dalšího rozhodčího dojedná p. Hrdličková

Přihlášky na bonitaci bude potvrzovat p. Reissová. Vlastní bonitace proběhne dle předem vyhotoveného časového rozpisu. Každý bonitující bude pozván na určitý čas.

Bod č.3 a) Vzhledem k tomu, že 3 členové ukončí svou činnost k 31.12.2021 ve výboru, požádala předsedkyně o návrhy nových členů výboru.

b) V roce 2022 se budou konat dvě klubové výstavy a to 8.5. a 17.9. 2022 v Mladé Boleslavi. Je nutné vybrat rozhodčí.

c) V roce 2022 se budou konat čtyři bonitace. První při volební VH v březnu, další při klubových výstavách a poslední koncem listopadu.

Bod č.4 Vystavující i rozhodčí klubovou výstavu kladně hodnotili.

Finanční bilanci výstavy vyhodnotila p. Hanušová (založeno)

Příjmy : vystavovatelé 40 350.- Kč

             vstupné 60.-Kč

             celkem 40 410.- Kč

 

Výdaje : DPP - 22 134.- Kč mzdově

             dárky - 41 390.- Kč

             poháry - 41 461.- Kč

             provozní - 26 883.- Kč

            celkem -131 868-. Kč

Finanční výsledek z KV konané 13.9.2021 je – 91 458.- Kč

Bod č.5 Stav členské základny k 16.10.2021: od poslední schůze bylo přijato 5 YT a 9 BT.

Klub má celkem 332 členů, z toho 197 YT a 135 BT

 

Vypracovala: Zdeňka Kudrnová, jednatel.