Přítomni: Zemanová, Valešová, Šafaříková, Hanušová, Novotná

Za KRK: Maršáová, Frömmelová

Omluveni: Kudrnová, Bucháčková, Ciezlarová, Kvapilová

1/ Zahájení

2/ Proběhla kontrola KRK včetně inventární knihy a výpisu z účtu

   Stav financí na účtu – 171.296,48 Kč

   Stav hotovosti na pokladně – 24.530,- Kč

3/ Kontrola úkolů z minulé schůze - splněno

4/ Postup řešení schodku v pokladně – stále beze změny, právník informoval výbor o předání případu k civilnímu soudu

   Pí Zemanová zjistí, zda soud klubu vrátí soudní poplatek za neprovedenou exekuci.

5/ Rozhodčí na klubovou výstavu v září 2019

-   BT – p. Steven Webb (GB) – navržený panem Košinou, výbor souhlasí, za podmínky, že pan Košina zajistí vše potřebné (dopravu na a z výstaviště, ubytování, vedoucího kruhu se znalostí angličtiny)

-   YT – pí. Radvansky – pí Šafaříková ji pozve k posuzování

5/ Příprava plánu práce na rok 2019

-   V lednu 2019 uspořádáme VH klubu nutnou pro odsouhlasení plánu hospodaření na rok 2019

6/ Dotace na činnost od ČKS a dotace ČMKU k výročí klubu byly připsány na klubový účet.

7/ Příprava bonitace – 1.12.2018 ve Sportcentru Hector

8/ Příprava Zpravodaje

9/ Soutěž dětských kreseb – výbor odsouhlasil nákup dvou knih pro děti. Obrázky uveřejníme ve Zpravodaji.

10/ Pí Novotná informovala výbor o zájmu p. Tvrdíka o odkoupení notebooku. Výbor stanovil cenu NTB na 10 tis. Kč. P. Tvrdík přislíbil vrácení 2 tiskáren. Výbor pověřil paní Novotnou, aby vyzvala p. Tvrdíka k vrácení majetku klubu do 1.12.2018

11/ Příjem nových členů – 5 YT a 2 BT

Výbor se opět sejde 1. 12. 2018 v 10 h ve Sportcentru Hector.