Přítomni: Zemanová, Novotná, Hanušová, Kudrnová, Valešová, Šafaříková Cieslarová, Kvapilová, Bucháčková,

Omluvena: Šafaříková

Program:

1.      Kontrola úkolů minulé schůze

2.      Schválení plánu práce na rok 2020

3.      Schválení zakoupení dětských knih, jako odměna  za obrázky do Zpravodaje

4.      Načasování Valné hromady spolku

5.      Schválení nových členů

6.      Ostatní

 

Bod č. 1        Úkoly úkolů z minulé schůze byly splněny.

Bod č. 2        Výbor schválil plán práce na rok 2020.

Bod č .3        Výbor schválil zakoupení 2 dětských knih za obrázky do Zpravodaje.

Bod č. 4        Výbor schválil konání Valné hromady ve Sportcentru Hector, 21.3.2020 od 9,30 hod. Od 13:30 se bude konat bonitace.               

Bod č. 5        Výbor přijal 2 nové členy, 2 YT. Náš klub má celkem 315 členů.  Z toho 205 YT a 110 BT.

Bod č. 6               

6/1  Výbor navrhl čestné členství paní Bucháčkové, která  bude na její žádost  členem výboru do konce roku 2019. Na její funkci výstavního refereta  byla navržena p. Krystýna  Hrdličková, která toto přijala.

6/2  Přítomná p. Maršálová navrhla rozšíření působnosti klubu na Facebook. Členy výboru byl tento návrh zamítnut.

                    6/3  Úkol pro p. Zemanovou – na VH připravit plán práce rok 2021.

                           Úkol pro p. Hanušovou – připravit finanční plán na roky 2020 a 2021.

6/4  Návrh na úpravu organizačního řádu pro zahraniční vystavovatele byl výborem přijat.

 

Vypracovala :    Zdeňka Kudrnová - jednatel