Přítomni: Zemanová, Valešová, Šafaříková, Hanušová, Novotná, Kudrnová, Bucháčková, Ciezlarová, Kvapilová

1/ Kontrola úkolů z minulé schůze - splněno

2/ Postup řešení schodku v pokladně - Ze stání u soudu se pan Tvrdík omluvil ze zdravotních důvodů a zatím nebyl vypsán datum dalšího stání

3/ Schválení plánu práce na rok 2019

4/ Postup předání evidence členů jednatelce - Byl projednán postup předání evidence členů jednatelce klubu, která vše převezme od paní Valešové tak, aby od 1.1.2019 mohla v evidenci členů pokračovat.

5/ Informace z plenární schůze ČKS –

a)     2019 -  Bonitace zahájena jedním z klubů, musí být dokončena v témže klubu.

b)     2019  - Ruší se karty čekatelství a titulů.

c)     ČMKU připravuje vyhledávače čipů a tetovacích čísel.

d)     Kluby by měly podporovat vznik nových rozhodčích.

e)     Kluby, které nebudou mít ve stanovách sportovní činnost, nemohou čerpat dotace od ČKS.

6/ Příjem nových členů - 6 nových členů. Celkem je 324 členů, z toho 207YT a 117 BT

7/ Stav financí na účtu – 50.107,22 Kč

   Stav hotovosti na pokladně – 75.687,- Kč

8/ Příprava VH 2019 - Valná hromada se bude konat 26.1.2019. Začátek je naplánován na 9.30 hod.

Zprávy zde přednesou členové výboru a předseda Kontrolní a revizní komise, MVDr Kvapil bude mít veterinární přednášku. Ke schválení bude plán práce a finanční plán pro rok 2019, návrh k doplnění stanov o podporu sportovní činnosti.

Výbor se opět sejde 26. 1. 2019 po VH v restaurace Na Sádce.