Přítomni:      Zemanová, Novotná, Bucháčková, Cieslarová, Hanušová, Kudrnová, Šafaříková, Valešová,

Omluveni:   Kvapilová

1/    Kontrola úkolů z minulé schůze - splněno

2/    Postup řešení schodku v pokladně

  • 26.3.2019 soud stvrdil smír dohodnutý právními zástupci obou stran. Pan Tvrdík bude dlužnou částku klubu splácet po 6.000 Kč měsíčně. Usnesení soudu založeno;

  • Paní Hanušová informovala výbor, že ji Policie ČR vyzvala k podání výpovědi a doložení dokladů, které se týkají zpronevěry financí za období 2011-2016.

3/    Příprava  klubové a speciální výstavy 8.5.2019 v Mladé Boleslavi

  • Naší klubovou a speciální výstavu bude opět sponzorovat společnost BRIT. Posuzovat jorkšírské teriéry bude p. Polehňa a bostonské teriéry p. Kubeš. Po skončení posuzování zahájíme bonitaci. Obě plemena posoudí rozhodčí p. Mudra.

4/    Příjem nových členů - výbor schválil příjem 11 nových členů, z toho 3 YT a 8 BT. Celkem má klub 283 členů, z toho 187 YT a 96 BT

5/    Stav finančních prostředků klubu na b. účtu ke dni 27.4.2019 je 141 469.92 Kč a stav hotovosti v klubové pokladně činí 38 372.- Kč.

6/    Ostatní

  • V současné době probíhá kontrola klubového účetnictví Finančním úřadem pro Prahu 7.

  • Změna rozhodčího pro  YT na podzimní klubové výstavě. Místo přislíbeného Sándora Szabó, který se omluvil, bude posuzovat MVDr. Sergej Vanzha z Slovenska.