Přítomni:     Zemanová, Hanušová, Kudrnová, Šafaříková, Valešová, Novotná, Kvapilová, Bucháčková

Omluveni:   Cieslarová

 

1/    Kontrola úkolů z minulé schůze

2/    Příprava klubové výstavy 14.9.2019

  • Dopravu a ubytování rozhodčího pana  Webb (GB)  zajistí pan Košina
  • Vedoucí kruhu pro YT bude člen výboru, p. Śafaříková

  • p. Urbancová  připraví katalogy a  zprávu o výstavě

  • p .Zemanová zajistí diplomy, dárky pro vystavovatele i děti(dítě a pes)

  • p. Novotná   zajistí  ceny vystavovatelů včetně sponzorských darů ( Brit )

  • p. Hanušová připraví dohody o provedení práce pro rozhodčí, ved. kruhu a zapisovatele

3/    Bonitace bude zahájena ve 13 hod. Bonitující rozhodčí za YT p. Mudra a za BT p. Kučera.

4/    Výbor přijal 10 nových členů, 5 YT a 5 BT. Náš klub má celkem 300 členů. Z toho 197 YT a 103 BT.

5/    Ostatní:

  • 13.9. od 13.hod  proběhne příprava výstavních kruhů, kterou zajistí p. Zemanová, p. Novotná a p. Kudrnová.

  • Diskuse o uveřejňování kontaktních údajů členů výboru na webových stránkách – kontaktní údaje budou přístupné po přihlášení (pouze členům klubu).