Přítomni:     Zemanová, Cieslarová, Hanušová, Kudrnová, Šafaříková, Valešová,

Omluveni:   Novotná, Kvapilová

Neomluvena: Bucháčková

Za KRK: Maršálová

1/    Kontrola úkolů z minulé schůze - splněno

2/    Příprava klubové výstavy konané 14.9.2019 v Mladé Boleslavi

 • organizaci výstavy nám připraví paní Petra Urbancová, která byla všemi přítomnými členy schválena.
 • S rozhodčím pro BT p. Steven Webb (GB) – bude komunikovat p. Košina, který zajistí vše potřebné (dopravu na a z výstaviště, ubytování, vedoucího kruhu.
 • s panem Vanzhou (YT) dojedná podrobnosti paní Zemanová
 • dárky pro vystavovatele zajistí p. Zemanová. Dárek dostane každý vystavovatel, bez ohledu na počet přihlášených psů

 

3/   Postup řešení schodku v pokladně

 • pan Tvrdík uhradil 1. splátku
 • Na bankovní účet byla přijata vratka od soudu pro Prahu 5, ve výši 22 777 Kč.

 

4/   Výbor schválil příjem 7 nových členů, z toho 5 YT a 2 BT. Celkem má klub 290 členů, z toho 192 YT a 98 BT.

5/   Ostatní:

 • Předseda KRK paní Maršálová  provedla kontrolu pokladních dokladů, pokladní knihy, hotovosti v pokladně a stavu financí na BÚ. Zápis je založen.

 • Stav finančních prostředků na b. účtu ke dni 31. 5. 2019 je 162.289,28 Kč a stav hotovosti v klubové pokladně ke dni 8. 6. 2019 činí 42.400,- Kč.

 • Paní Hanušová, účetní klubu, informovala členy představenstva o zrušení šekové politiky Moneta Money Bank. Šeky, které má klub v držení budou skartovány. Zajistí p. Hanušová

 • Kontrola klubového účetnictví za rok 2017 byla FÚ pro Prahu 7 ukončena s výrokem „Řízení se zastavuje“. Rozhodnutí správce daně je založeno.

 • Klub byl vyzván FÚ k úhradě úroku z prodlení při odvodu srážkové daně za rok 2015 ve výši 1.196,-Kč a 2016 ve výši 588,- Kč. Uhrazeno 4. 6. 2019

 • Propozice pro podzimní klubovou výstavu byly doplněny o informaci pro přijetí přihlášky na výstavu – rozhodný bude datum odeslání platby dle propozic pro 1. a 2. uzávěrku.

 • Žádost o klubového šampiona musí být doručena paní Cieslarové (Kvapilové) do 15. 8. 2019 – připomenutí na web dá p. Zemanová

 • Návrh rozhodčích na NVP a MVP pro rok 2020 připraví do 10. 8. 2019. p. Šafaříková

 • P. Zemanová  navrhla, aby se v roce 2020 pro plemeno YT konaly dvě klubové výstavy a jedna speciální. Výbor s návrhem souhlasil.