Přítomni: Zemanová, Novotná, Hanušová, Kudrnová, Valešová, Šafaříková, Hrdličková, Reissová

Omluvena : Kvapilová

 

Program schůze:

1) Příprava Zpravodaje - zajištění tisku a rozesílky

2) Příprava bonitace 27.11.2021- rozdělení činností

3) Plán práce 2022

4) Jakub Tvrdík

5) Příjem nových členů

6) Kontrola hospodaření + stav hotovosti pokladny a stav BÚ.

 

Bod č.1 : p. Valešová sdělila výboru, že je Zpravodaj připravený k tisku. Rozesílku zajistí p. Šafaříková.

Bod.č.2 : Rozhodčí na bonitaci bude p. Mudra. Bonitace bude časovaná, z důvodu omezení většího počtu majitelů psů v místnosti. Bonitace se zúčastní za výbor pouze předseda klubu, poradci chovu a bonitační referent.

Bod č.3 : a) Výbor schválil plán práce na rok 2022. Volební VH se bude konat 19.3.2022, ve Sportcentru Hector.

                b) Za členy výboru, kteří nebudou kandidovat do výboru v roce 2022, výbor navrhl p. Irenu Maršálovou, p .Petru Vondruškovou
                    a p. Lucii Drábkovou. Do kontrolní komise navrhl p. Kazimourovou a p. Bílou.

                c) V roce 2022 nepořádáme Speciální výstavu. Budou se konat dvě klubové výstavy a to 8.5.2022 a 17.9.2022, obě v Mladé
                    Boleslavi. Návrh rozhodčích bude schválený na další VS.

                d) Bonitace se budou konat v roce 2022 čtyři. 19.3.2022 po skončení Valné hromady, při klubových výstavách a 3.12.2022.

Bod č.4 : Pan Tvrdík začal opět splácet svůj dluh. Splátku po platební přestávce uhradil 25.11.2022.

Bod č.5 : Od poslední VS bylo přijato 5 YT a 6 BT. Celkem má klub 343 členů, z toho 202 YT a 141 BT. Zápis je přiložen.

Bod č.6 : Protokol o provedené kontrole je přiložen k zápisu. Stav hotovosti na pokladně je 9 973.-Kč a stav na bankovním účtu je 469.181,19Kč

 

Dne : 1.12.2021

Vypracovala : Zdeňka Kudrnová, jednatel