Přítomni: Zemanová, Valešová, Šafaříková, Hanušová, Novotná, Kudrnová, Bucháčková, Cieslarová, Kvapilová

1/   Všechny úkoly z minulé schůze byly splněny.

2/  Stání u soudu týkající se zpronevěry finančních prostředků se bude konat 26.3.2019.

3/  Zhodnocení VH - Náklady na VH byly ve výši 30 485.- Kč. Z toho 9.075,- Kč sál, 1.815,- Kč projektor, 2 000.- Kč přednáška veterináře, 17 595.- Kč občerstvení.

4/  Informace z VH ČMKU  - Od 1.1.2020 musí být všechna štěňata čipovaná. Veterinář naočkuje proti vzteklině pouze štěně s čipem. Pokud chovatel upřednostňuje tetování, je potřeba nového majitele štěněte na povinnost čipování upozornit.

       Úkol pro p. Zemanovou – zveřejnit tuto informaci na webových stránkách klubu.

5/   Příprava  klubové a speciální výstavy 8.5.2019 v Mladé Boleslavi

       Sponzory výstavy osloví p. Novotná, a p. Maršálová.

       Výběr pohárů a kokard  zajistí p. Novotná a p. Kudrnová.

       Pro květnovou výstavu byli osloveni rozhodčí pro YT - p. Polehňa, pro BT -  p. Kubeš

6/    Výbor schválil příjem 13 nových členů a to 4 BT a 9 YT. Celkem má klub  272 členů, z toho 183 YT a 89 BT.

7/    Stav finančních prostředků na b. účtu ke dni 16. 3. 2019 je 125 373,81 Kč a stav hotovosti v klubové pokladně činí 36 543.- Kč. Schůze se zúčastnila předsedkyně KRK p. Maršálová, která zde provedla kontrolu hotovosti v pokladně. Její zpráva je založena.

8/    Předsedkyně rozdělila práce spojené s bonitací mezi členy představenstva..

9/    9.1 Navrhovaný rozhodčí panem Košinou na rok 2020 (pan Gerry McCallum) nebyl výborem odsouhlasen. V roce 2020 výbor hodlá na posuzování klubových výstav pozvat české rozhodčí.

       9.2 K založení byly p. Kudrnové předány dva dokumenty, Aktualizace údajů klubu ČKS a Členská základna kolektivního člena (klubu) ČKS.