výboru po zjištění chybějící hotovosti na pokladně

 1. V březnu 2017 výbor připravil Uznání dluhu a Dohodu o splátkách a předložil je k podpisu předsedovi klubu Jakubovi Tvrdíkovi. Pan Tvrdík převzal odpovědnost za vzniklý schodek a oba dokumenty podepsal. Pan Tvrdík odstoupil z funkce předsedy.

  Pan Tvrdík uhradil po urgencích 2 splátky (v měsících dubnu a červnu 2017).

 2. Na podzim 2017 odeslala předsedkyně dopis paní Šolcové s výzvou, aby se vyjádřila k manku na pokladně. Paní Šolcová nereagovala. Nebrala telefony a nebyla zastižena doma.

 3. Výbor rozhodl o předání problému právní kanceláři Mgr. Rabase. Právní kancelář zaslala panu Tvrdíkovi výzvu k zaplacení celé dlužné částky. Částka nebyla uhrazena.

 4. Začátkem roku 2018 podala právní kancelář návrh na vydání elektronického platebního rozkazu vůči panu Tvrdíkovi.
  V únoru 2018 jsme podali, prostřednictvím právní kanceláře, žádost o osvobození od soudního poplatku (cca 30 tis. Kč).

 5. V dubnu 2018 právní kancelář podala podnět k prošetření st. zástupcem.

 6. Červen 2018 - soud odmítl žádost o osvobození od soudního poplatku. Po zaplacení soudního poplatku ve výši 28.471 Kč (22.6.2018) byl koncem měsíce odeslán panu Tvrdíkovi elektronický platební rozkaz.

 7. Září 2018 - pan Tvrdík opakovaně nepřevzal dopis od soudu, případ byl předán civilnímu soudu.

 8. Listopad 2018 - na soudní jednání se p. Tvrdík nedostavil, omluvil se ze zdravotních důvodů.