po zjištění chybějící hotovosti na pokladně

Březen 2017

výbor připravil Uznání dluhu a Dohodu o splátkách a předložil je k podpisu předsedovi klubu Jakubovi Tvrdíkovi. Pan Tvrdík převzal odpovědnost za vzniklý schodek a oba dokumenty podepsal. Pan Tvrdík odstoupil z funkce předsedy.

Pan Tvrdík uhradil po urgencích 2 splátky (v měsících dubnu a červnu 2017).

Listopad 2017

předsedkyně odeslala paní Šolcové dopis s výzvou, aby se vyjádřila k manku na pokladně. Paní Šolcová nereagovala. Nebrala telefony a nebyla zastižena doma.

Výbor rozhodl o předání problému právní kanceláři Mgr. Rabase. Právní kancelář zaslala panu Tvrdíkovi výzvu k zaplacení celé dlužné částky. Částka nebyla uhrazena.

Únor 2018

právní kancelář podala návrh na vydání elektronického platebního rozkazu vůči panu Tvrdíkovi.

prostřednictvím právní kanceláře, jsme podali žádost o osvobození od soudního poplatku (28 471 Kč).

Duben 2018

právní kancelář podala podnět k prošetření st. zástupcem.

Červen 2018

soud odmítl žádost o osvobození od soudního poplatku.

Po zaplacení soudního poplatku ve výši 28.471 Kč (22.6.2018) byl koncem měsíce odeslán panu Tvrdíkovi elektronický platební rozkaz.

Září 2018

pan Tvrdík opakovaně nepřevzal dopis od soudu, případ byl předán civilnímu soudu.

Listopad 2018

na soudní jednání se p. Tvrdík nedostavil, omluvil se ze zdravotních důvodů.

Leden 2019

K soudnímu jednání se dostavila právní zástupkyně p. Tvrdíka a požádala o odročení, aby se mohla seznámit se spisem

Březen 2019

Před začátkem soudního jednání došlo k dohodě mezi právními zástupci obou stran. Soud následně stvrdil smír. Pan Tvrdík bude splácet po 6.000 Kč měsíčně.

Duben 2019

Policie začala prošetřovat podnět podaný v dubnu 2018.

Květen 2019

Soud vrátil na účet klubu část soudního poplatku ve výši 22.777 Kč.

Pan Tvrdík zaslal na účet klubu 1. splátku.