Vážení chovatelé a majitelé, vítám Vás na dnešní valné hromadě.

Tento rok je významným výročím 40 let od založení klubu Yorkšírských terriérů.

V roce 1985 vstoupila do tohoto klubu paní Marta Fajmonová s plemenem Boston terriér.

Pro nás chovatelé Bostonků je to již 33 let kdy nás tento klub zastřešuje.

Dvacet let bylo toto plemeno velmi málopočetné v roce 1998 bylo evidováno pouze 23 chovatelů,v roce 2008 to bylo 45 chovatelů.

Teprve v posledních letech je vidět jak se toto plemeno dostalo do popředí zájmu. Jen v našem klubu je nyní evidováno pře sto

chovatelů.

Ráda bych výboru klubu poděkovala jménem všech majitelů a chovatelů Boston teriéra, za tuto dlouholetou spolupráci s možností využít všech výhod, které nám byly poskytovány.

Například zajištění klubových výstav,které byly vždy perfektně organizovány.

Možnost bonitací v prostorách, které nebylo někdy tak jednoduché sehnat. Vždy byl pro nás zajištěn posuzovatel s aprobací na toto plemeno i když v minulých letech byly hlášeni třeba dva jedinci.

 

Pro vaši informaci několik čísel o chovu Bostonských terrierů v roce 2017

Bylo vydáno 73 krycích listů.

Narodilo se 246 štěňat.

Byly čtyři termíny bonitací na kterých bylo bonitováno 10 psů a 27 fen.

Těchto bonitací se zúčastnila i paní MVDr. Renata Kvapilová, která je přínosným odborným poradcem pro obě plemena.     

 

Teď již několik připomínek .

Nezapomínejte,že přihlášky k zápisu štěňat musí být na Plemenné knize do 3 měsíců věku štěňat.

Nečekejte s vyřízením na poslední chvíli, vaše doklady se musí zpracovat a přeposlat na Pl.knihu.

Žádosti o vystavení krycích listů posílejte včas a nečekejte, až se vám fenka začne hárat. Krycí listy vám platí i další kalendářní rok.

Aby vám byl vystaven krycí list musí být vypořádány všechny náležitosti např. vrácení krycího listu, kdy fena nezabřezla, uhrazení poplatků s tím související.

Hlášení krytí, vrhů posílejte poradci chovu ve stanovené lhůtě na email. adresu. Originály krycích listů přiložte k zápisu štěňat.

Prosím před odesláním vše pečlivě kontrolujte a pokud budete mít nějaký problém,kontaktujte poradce chovu. Ušetří se čas s vracením nesprávně vyplněných dokumentů.

Veškeré platby posílejte na účet klubu a co je velmi důležité, vždy uveďte, za co je platba.

Pokud vyřadíte vaši fenku nebo pejska z chovu nezapomínejte to nahlásit poradci chovu.

Veškeré podrobné informace, kontakty, tiskopisy najdete na našich web.stránkách,které jsou pravidelně aktualizovány.

 

Na závěr přeji všem chovatelů a majitelům

Yorků i Bostoků mnoho chovatelských i výstavních úspěchů.

1.CZ Yorkshire terriér clubu přeji všechno nejlepší do dalších let.    

 

                                                           Novotná Pavlína

                                                  poradce chovu Boston terriér