na Valnou hromadu, která se koná v sobotu 23. 3. 2024 od 9.30 do 12.30 hod. (prezence od 9.00 hod.) v kongresovém sále Sportcentra Hector, Malešická  655/59c, Praha 10. 

Program:    
1.    Zahájení;
2.    Schválení programu Valné hromady;
3.    Zprávy členů výboru o činnosti klubu; 
4.    Plán práce na rok 2024 a 2025, finanční plán na roky 2024 a 2025;
5.    Návrh na povinné vyšetření patel;
6.    Přednáška paní Tiché - Otazníky kolem reprodukce psů;
7.    Diskuse;
8.    Schválení usnesení Valné hromady;
9.    Závěr;

Protože z hlediska přípravy celé akce je nutné znát počet účastníků tohoto setkání, žádáme Vás, abyste potvrdili svou účast mailem na adresu evidence@yorkshire-club.cz nejpozději do 10. března 2024.
Přineste si sebou členskou legitimaci a potvrzení o zaplacení členského příspěvku na rok 2024. 
Případné změny a další informace najdete na klubovém webu.